Ewch i’r prif gynnwys

Arweinwyr ym myd ymchwil

Fel aelod o Grŵp Russell  - y Deyrnas Unedig o brifysgolion ymchwil blaenllaw - mae gennym ni staff ymchwil o safon fyd-eang sy’n gwneud gwahaniaeth go-iawn i’r byd.

Rhestrwyd Prifysgol Caerdydd yn 5ed ymhlith prifysgolion y DU am ansawdd ei hymchwil ac yn 2il am ei heffaith yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf. Mae'r ymchwil yma'n sicrhau grantiau a buddsoddiadau sy’n werth miliynau ar filiynau o bunnoedd bob blwyddyn ac yn denu’r ymchwilwyr gorau o bedwar ban y byd i Brifysgol Caerdydd.

Addysgu a arweinir gan ymchwil

Dysg a Dawn
Mae’r Brifysgol ar flaen y gad ym maes uwch-dechnoleg delweddu’r ymennydd.

Caiff ein myfyrwyr israddedig astudio mewn amgylchedd bywiog sy'n canolbwyntio ar ymchwil gyda chyfle i ryngweithio gydag ysgolheigion blaenllaw yn eu maes. Mae'n hymchwil ni'n cwmpasu pob agwedd ar fyd pobl a byd natur.

Mae gwaith ymchwil yn cael ei wneud ar draws y Brifysgol ac mae hyn yn creu amgylchedd sy’n ysgogi astudio. Fel ymchwilwyr gweithgar, mae ein staff academaidd yn frwdfrydig ac yn ymroddedig. Mae ymchwil yn ymwneud ag ysbryd yr ymholiad. Mae’n eich annog chi i feddwl yn feirniadol ac yn amlygu natur dros-dro gwybodaeth. Wrth wneud gwaith ymchwil, bydd myfyrwyr yn ennill sgiliau cyffredinol a sgiliau sy’n benodol i’r pwnc ac yn dysgu sut i weithio ar eu liwt eu hunain ac mewn tim. Dyma sgiliau sy’n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr.

Mae diwylliant ymchwil Caerdydd yn effeithio’n gynyddol arnoch chi. Rydych yn cael blas ar weithgareddau ymchwil yn gynnar yn eich cwrs. Wrth i chi ddatblygu, byddwch yn cymryd mwy o ran mewn gweithgareddau dysgu sy’n cael eu dylanwadu gan ymchwil ac ysgolheictod y staff.

Er enghraifft, efallai y bydd modiwlau dewisol yn cael eu cynnig ym meysydd diddordeb ymchwil arbennig y staff. Gall astudiaethau achos neu arbrofion a gynhelir yn y dosbarth ddeillio o brosiectau ymchwil byw. Gellir cynnig gweithgareddau dysgu sy’n datblygu ac yn profi technegau a sgiliau ymchwil ac ysgolheictod ar lefel sy’n briodol i waith israddedigion, er enghraifft trwy waith prosiect neu draethawd hir.