Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau'r campws

Gwyliwch fideo Canolfan Arloesedd Prifysgol Caerdydd

Ni fu erioed adeg mwy cyffrous i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym yn buddsoddi miliynau o bunnoedd i roi cyfleusterau o’r radd flaenaf i fyfyrwyr fel rhan o’n gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth.

Bydd rhaglen buddsoddi cyfalaf enfawr o £600m ar draws y Brifysgol, gan gynnwys £260m mewn cyfleusterau i fyfyrwyr, yn ein helpu i roi'r profiad gorau posibl i’n myfyrwyr.

Mae ein rhaglen barhaus o fuddsoddi eisoes wedi cyflenwi adeiladau arloesol, fel Adeilad Cochrane, cartref yr Ysgol Meddygaeth. Defnyddir yr adeilad ar Gampws Parc y Mynydd Bychan hefyd gan fyfyrwyr sy'n astudio disgyblaethau gofal iechyd eraill ac mae'n cynnwys cyfleusterau fel canolfan sgiliau clinigol, canolfan efelychiadau meddygol technoleg uchel a llyfrgell. Hefyd ar Gampws Parc y Mynydd Bychan, mae'r Ysgol Deintyddiaeth wedi agor ystafelloedd efelychu newydd gwerth £2m.

Mae datblygiadau eraill diweddar yn cynnwys neuadd breswyl newydd i fyfyrwyr ym Mhorth Talybont ac rydym ni hefyd yn buddsoddi £40m dros nifer o flynyddoedd i adnewyddu ein cyfleusterau addysgu a dysgu. Rydym yn gwella dodrefn a chyfarpar, fel cynnwys pwyntiau pŵer i chi allu gwefru eich dyfeisiau.

Porth Talybont
Porth Talybont, Preswylfeydd newydd y Brifysgol

Rydym ni hefyd yn creu adeiladau a chyfleusterau arloesol i ategu ein Hystâd hanesyddol.

Ym mis Medi 2018 croesawyd myfyrwyr i gartref newydd yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol gerllaw stiwdios newydd BBC Cymru yng nghanol y ddinas. Mae cynigion ar waith hefyd i gael cyfleusterau newydd ar gyfer rhai o'n hysgolion academaidd.

Un o'n prosiectau mwyaf uchelgeisiol yw creu Canolfan Bywyd Myfyrwyr newydd werth £50m a fydd yn creu canolbwynt ar gyfer ein gwasanaethau cefnogi myfyrwyr yn ogystal â chynnig mannau dysgu cymdeithasol modern, hyblyg a darlithfa 550-sedd. Disgwylir i'r Ganolfan agor erbyn y flwyddyn academaidd 2020/21.

Centre for Student Life
Architects impression of the new Centre for Student Life

Rydym hefyd yn buddsoddi mewn cyfleusterau ymchwil newydd ar ein Campws Arloesedd £300m ar Heol Maendy i greu llewyrch economaidd a chymdeithasol.

Credwn y dylai myfyrwyr allu ymlacio mewn lleoliadau modern gyda'r dechnoleg ddiweddaraf, felly mae ein partneriaeth gyda'r Undeb Myfyrwyr boblogaidd wedi arwain at lawer o ddatblygiadau cyffrous. Mae gwelliannau sylweddol wedi'u gwneud i Undeb y Myfyrwyr. Agorodd cyrchfan newydd, Y Plas, yn 2014 ar gyfer dysgu cymdeithasol ac adloniant gyda'r nos. Mae siopau a gwasanaethau newydd yn cwblhau'r trawsnewidiad.

Mae gennym fel Prifysgol, weledigaeth glir o greu amgylchedd sy'n caniatáu i fyfyrwyr ffynnu a gwireddu eu potensial.