Ewch i’r prif gynnwys

Rhagolygon gyrfa

Myfyrwyr yn y Ffair Gyrfaoedd.

Mae galw mawr o hyd am ein graddedigion ymhlith cyflogwyr.

Mae Prifysgol Caerdydd ymhlith y gorau yn y DU o ran paratoi ei graddedigion ar gyfer y gweithle.

Times Higher Education - Global University Employability Ranking 2016

Mae gradd o Brifysgol Caerdydd yn cyfrif am lawer wrth chwilio am waith gan fod cyflogwyr yn gwerthfawrogi gallu academaidd, cymhelliant a dyfeisgarwch graddedigion y Brifysgol.

Yn ôl ffigurau diweddaraf Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) am Gyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (2016/17), mae galw mawr o hyd am ein graddedigion ymhlith cyflogwyr. Mae 95.7% o’n myfyrwyr mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio. Mae Prifysgol Caerdydd yn parhau i fod yn uwch na chyfartaledd y DU (94.6%), ac o flaen prifysgolion blaenllaw eraill y DU fel Rhydychen (93.4%) a Chaergrawnt (93.1%).

Mae myfyrwyr yn elwa o amgylchedd astudio ysgogol, addysgu a arweinir gan ymchwil, yn ogystal â'r cyfle i ryngweithio ag academyddion sy'n flaenllaw yn eu maes. Mae hyn oll yn annog ein myfyrwyr i feddwl yn feirniadol gan feithrin eu gallu i weithio ar eu pen eu hunain ac mewn tîm.

Laura Dunn (BA 2007)

Ro’n i wastad wedi bod eisiau cael fy musnes fy hun, ac fe roddodd fy amser ym Mhrifysgol Caerdydd hwb i fy meddylfryd entrepreneuraidd.

Laura Dunn (BA 2007)

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Graddio
Mae Prifysgol Caerdydd yn hen law ar helpu ei graddedigion i gael swyddi.

O'r cychwyn cyntaf, drwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl graddio ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar gael i'ch helpu i lunio eich targedau gyrfaol a'u cyflawni.

Rydym yn annog myfyrwyr i feithrin amrywiaeth eang o sgiliau cyflogadwyedd gan gynnwys elfennau o hunanreoli, gweithio mewn tîm, datrys problemau, ymwybyddiaeth o fusnes a chwsmeriaid, cyfathrebu a llythrennedd, rhifedd a TG.

Gall myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol a phrofiad gwaith gymryd rhan yn Rhaglen Gwobr Caerdydd hefyd sy'n cydnabod yn ffurfiol y sgiliau cyflogadwyedd a enillwyd yn ystod y gweithgareddau hyn.

Fel cyflogwr blaenllaw i raddedigion, rydyn ni’n cydnabod rôl bwysig Prifysgol Caerdydd a’r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd drwy annog y myfyrwyr i gwrdd â chyflogwyr lleol a chenedlaethol a chynhyrchu unigolion uchel eu safon a’u cymhelliant sy’n barod i ddechrau gweithio ym myd y gwasanaethau proffesiynol.

Scarlett Seager, Swyddog Recriwtio Graddedigion, PwC