Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd ymchwil

A chithau’n fyfyriwr israddedig, cewch gyfle i gymryd rhan mewn lleoliad gwaith cyflogedig dros yr haf yn amgylchedd ymchwil y Brifysgol.

Nodwch, mae'r cynllun CUROP ar gael i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd yn unig.

Gwyliwch fideo rhagflas CUROP

Mae Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd (CUROP) yn cynnig profiad gwaith, tâl ar gyfradd fesul awr, am hyd at wyth wythnos – i gymryd rhan mewn lleoliad gwaith yn un o'n Hysgolion Academaidd, gan gydweithio ar brosiectau ymchwil o dan oruchwyliaeth.

Mae ein prosiectau yn cynnig cyfle unigryw i chi gael blas ar ymchwil fyw, gwella’ch sgiliau academaidd a gwneud penderfyniad mwy gwybodus ynghylch ymchwilio ymhellach ar lefel ôl-raddedig.

Gall eich gwaith fod yn sail i gyhoeddiad ymchwil, a byddwn yn llwytho hyn i storfa ein sefydliad, gan olygu y gall ymchwilwyr ledled y byd ei weld a'i lwytho.

Yn rhan o'r Rhaglen, byddwch chi hefyd yn cydweithio â myfyrwyr CUROP eraill mewn cynhadledd a fydd yn arddangos posteri am eich ymchwil, gan rannu profiadau a dangos eich canfyddiadau ymchwil i gynulleidfa'r Brifysgol.

Erbyn hyn, mae’r Rhaglen yn cael ei hystyried yn un o'r cynlluniau ymchwil mwyaf i israddedigion yn y DU. Mae bron i 800 o fyfyrwyr wedi cymryd rhan mewn lleoliadau ers 2008, gan weithio ar brosiectau amrywiol fel gwaith archifol hanes, chwilio am blanedau newydd ac ymchwil i ganser.

Rhagor o wybodaeth

Lleoliadau gwaith dros yr haf CESI (CUROP a CUSEIP)