Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rhesymau dros garu Caerdydd

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

Graddio

Rhagolygon gyrfa

Rhagor o wybodaeth pam bod ein graddedigion ymhlith y mwyaf poblogaidd ymysg cyflogwyr.

Dio de Janeiro

Cyfleoedd byd-eang

Mae gan Brifysgol Caerdydd gysylltiadau gyda dros 300 o sefydliadau safonol a chewch y cyfle i gael profiad ar leoliad mewn gwlad dramor yn Ewrop a thu hwnt.

Myfyrwyr cyfrwng Cymraeg y Gwyddorau Gofal Iechyd gyda'r darlithydd Gaynor Williams.

Addysgu a phrofiad myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr yn elwa o addysgu ac ymchwil sy’n cael eu sbarduno gan chwilfrydedd a chreadigrwydd.

Mature students in the library

Strwythurau hyblyg y graddau

O deilwra eich gradd ar gyfer eich diddordebau neu i sicrhau eich bod yn cael yr hyblygrwydd i weithio dramor neu mewn diwydiant, gallwn gynnig strwythur hyblyg i chi.

Chemistry Lecture Theatre

Cyfleusterau'r campws

Rydym yn buddsoddi miliynau o bunnoedd i roi cyfleusterau o’r radd flaenaf i fyfyrwyr fel rhan o’n gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth.

Dysg a Dawn

Arweinwyr ym myd ymchwil

Mae gennym staff ymchwil sydd ag enw da yn rhyngwladol sy'n helpu i wneud gwahaniaeth yn y byd.