Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd israddedigion rhyngwladol

Mae’r ffioedd dysgu’n daladwy i Brifysgol Caerdydd am bob blwyddyn o’ch cwrs (gan gynnwys blynyddoedd sy'n cael eu hailadrodd).

Bydd y ffi flynyddol yn talu’r holl ffioedd dysgu, costau hanfodol y cwrs, cofrestru ac arholi ond nid ffi ailsefyll arholiadau gan ymgeiswyr sydd heb eu cofrestru ar y pryd. Mae’r ffioedd ar gyfer llety’r Brifysgol yn rhai ychwanegol.

Efallai y bydd arian ar gael tuag at gost eich ffioedd dysgu. Ewch i'n tudalennau am arian i gael rhagor o wybodaeth.

Os nad ydych yn siŵr am eich statws ffioedd (DU, Ynysoedd, UE neu ryngwladol) edrychwch ar ein tudalen statws ffioedd.

Mynediad 2021

Bydd eich ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch, yn ogystal â lefel a hyd y cwrs.

Mae ein ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion rhyngwladol yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o'n cyrsiau, ond nid pob un ohonynt.

Ffioedd deintyddol

ffioedd clinigol ar gyfer cyrsiau deintyddol a meddygol: yn ystod elfen gyn-glinigol cyrsiau Deintyddol a Meddygol, codir cyfradd sefydlog, ond fe godir cyfradd glinigol wedi hynny. I gael manylion am sut y cyfrifir y ffioedd clinigol, ewch i’r adran isod am ffioedd cyrsiau Deintyddol a Meddygol.

Codir ffioedd elfen cyn-glinigol o gwrs Deintyddol ar £21,950 ar gyfer mynediad 2021. Mae'r ffi cyn-glinigol yn gymwys ar gyfer blwyddyn gyntaf y rhaglen yn unig. O flwyddyn dau ymlaen, bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei godi.

Bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei osod yn y flwyddyn cyn mynediad a gyda chynnydd blynyddol na fydd mwy na mesur RPIX o chwyddiant yn ogystal â 2%. Mae'r gyfradd RPIX yn cael ei gymryd o fis Ebrill cyn dechrau'r flwyddyn astudio. Unwaith bod y gyfradd ffioedd clinigol wedi'i osod, bydd yn sefydlog am hyd y cyfnod ffioedd clinigol.

Cadarnhad o'ch ffioedd

Os cynigir lle i chi ar raglen israddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar gyfer eich rhaglen astudio cyn i chi ddod i'r Brifysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr o’ch statws ffioedd, ewch i’n tudalen statws ffioedd.

Blynyddoedd blaenorol

Mynediad 2020

Bydd eich ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch, yn ogystal â lefel a hyd y cwrs.

Mae ein ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion rhyngwladol yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o'n cyrsiau, ond nid pob un ohonynt.

Ffioedd deintyddol

ffioedd clinigol ar gyfer cyrsiau deintyddol a meddygol: yn ystod elfen gyn-glinigol cyrsiau Deintyddol a Meddygol, codir cyfradd sefydlog, ond fe godir cyfradd glinigol wedi hynny. I gael manylion am sut y cyfrifir y ffioedd clinigol, ewch i’r adran isod am ffioedd cyrsiau Deintyddol a Meddygol.

Codir ffioedd elfen cyn-glinigol o gwrs Deintyddol ar £21,950 ar gyfer mynediad 2020. Mae'r ffi cyn-glinigol yn gymwys ar gyfer blwyddyn gyntaf y rhaglen yn unig. O flwyddyn dau ymlaen, bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei godi.

Bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei osod yn y flwyddyn cyn mynediad a gyda chynnydd blynyddol na fydd mwy na mesur RPIX o chwyddiant yn ogystal â 2%. Mae'r gyfradd RPIX yn cael ei gymryd o fis Ebrill cyn dechrau'r flwyddyn astudio. Unwaith bod y gyfradd ffioedd clinigol wedi'i osod, bydd yn sefydlog am hyd y cyfnod ffioedd clinigol.

Bydd enghreiffitiau o'r ffioedd ar gael cyn bo hir.

Cadarnhad o'ch ffioedd

Os cynigir lle i chi ar raglen israddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar gyfer eich rhaglen astudio cyn i chi ddod i'r Brifysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr o’ch statws ffioedd, ewch i’n tudalen statws ffioedd.

Mae ein ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion rhyngwladol yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau sy'n para tair blynedd. Golyga hyn y bydd y pris y byddwch yn ei dalu yn y flwyddyn gyntaf yr un peth yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, sy'n ei wneud yn haws cynllunio a chyllidebu ar gyfer eich amser gyda ni.

Mae hyn yn amodol ar y canlynol:

 • blynyddoedd a ailadroddir: os oes angen i chi ailadrodd blwyddyn, bydd y ffi dysgu yn aros ar yr un gyfradd â'r flwyddyn flaenorol
 • dechrau ar lefel uwch: os byddwch yn dechrau rhaglen yn yr ail neu'r drydedd flwyddyn, byddwch yn talu'r gyfradd ffioedd ar gyfer eich blwyddyn dechrau, yn hytrach na'r flwyddyn pan ddechreuodd y rhaglen
 • cyrsiau 4 blynedd (gan gynnwys y rhai â blwyddyn ar leoliad): ar gyfer cyrsiau sy'n hirach na thair blynedd, ni fydd y cynnydd mewn ffioedd ar gyfer unrhyw flynyddoedd ychwanegol yn fwy na'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) a 2% ar ben hynny. Cymerir y gyfradd RPIX o’r mis Ebrill cyn dechrau’r flwyddyn astudio. Mae’n gyfwerth â'r Mynegai Prisiau Manwerthu ond yn eithrio taliadau llog morgais.
 • ffioedd meddygaeth: y ffioedd dysgu ar gyfer y rhaglen MBBCH 5 mlynedd yw £33,000 y flwyddyn, ac mae hyn yn aros yr un peth dros gyfnod y cwrs. Y ffi ar gyfer rhaglen MBBCH gyda blwyddyn ragarweiniol yw £20,950 am y flwyddyn gyntaf, a bydd hyn yn codi i £33,000 y flwyddyn ar gyfer blynyddoedd 2-6.
 • ffioedd deintyddiaeth: y ffi ar gyfer blwyddyn 1 y cwrs deintyddiaeth yw £20,950 i’r rhai sy’n dechrau yn 2019, a’r ffi ar gyfer y blynyddoedd olynol yw’r ffi glinigol. I gael manylion am sut y cyfrifir y ffioedd clinigol, ewch i’r adran isod am ffioedd cyrsiau deintyddol.

Ffioedd deintyddol

Y ffi ar gyfer yr elfen cyn-glinigol o’r cwrs Deintyddiaeth yw £20,950 i’r rhai sy’n dechrau yn 2019. Mae’r ffi cyn-glinigol hwn yn berthnasol i flwyddyn gyntaf y rhaglen yn unig. O’r ail flwyddyn ymlaen codir y gyfradd ffioedd clinigol.

Caiff y gyfradd ffioedd clinigol ei phennu yn y flwyddyn cyn dechrau, a bydd cynnydd blynyddol na fydd yn fwy na mesur chwyddiant RPIX a 2% ar ben hynny. Cymerir y gyfradd RPIX o’r mis Ebrill cyn dechrau’r flwyddyn astudio. Ar ôl iddo gael ei bennu, bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn aros yr un peth drwy gydol cyfnod y ffioedd clinigol.

Golyga hyn y byddai'r gyfradd ffioedd clinigol a allai fod yn daladwy i fyfyriwr sy'n dechrau'r rhaglen yn 2019 ar gyfer ei astudiaethau o 2020/21 tan 2022/23 yn cael ei phennu fel a ganlyn:

Blwyddyn Cyfradd ffioedd clinigol
2019/20 £36,950
2020/21 £38,059 yn seiliedig ar RPIX tybiedig (1% yn yr enghraifft hon) a 2% ar ben hynny ym mis Ebrill 2020*
2021/22 £39,200 yn seiliedig ar RPIX tybiedig (1% yn yr enghraifft hon) a 2% ar ben hynny ym mis Ebrill 2021*
2022/23 £39,200 gan fod y ffi yn sefydlog ar gyfer blwyddyn dechrau'r elfen Glinigol*
2023/24 £39,200 gan fod y ffi yn sefydlog ar gyfer blwyddyn dechrau'r elfen Glinigol*

*Noder mai enghraifft yn unig yw'r ffigurau hyn.

Mae ein ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion rhyngwladol yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau sy'n para tair blynedd. Golyga hyn y bydd y pris y byddwch yn ei dalu yn y flwyddyn gyntaf yr un peth yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, sy'n ei wneud yn haws cynllunio a chyllidebu ar gyfer eich amser gyda ni.

Mae hyn yn amodol ar y canlynol:

 • blynyddoedd a ailadroddir: os oes angen i chi ailadrodd blwyddyn, bydd y ffi dysgu yn aros ar yr un gyfradd â'r flwyddyn flaenorol
 • dechrau ar lefel uwch: os byddwch yn dechrau rhaglen yn yr ail neu'r drydedd flwyddyn, byddwch yn talu'r gyfradd ffioedd ar gyfer eich blwyddyn dechrau, yn hytrach na'r flwyddyn pan ddechreuodd y rhaglen
 • cyrsiau 4 blynedd (gan gynnwys y rhai â blwyddyn ar leoliad): ar gyfer cyrsiau sy'n hirach na thair blynedd, ni fydd y cynnydd mewn ffioedd ar gyfer unrhyw flynyddoedd ychwanegol yn fwy na'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) a 2% ar ben hynny. Cymerir y gyfradd RPIX o’r mis Ebrill cyn dechrau’r flwyddyn astudio. Mae’n gyfwerth â'r Mynegai Prisiau Manwerthu ond yn eithrio taliadau llog morgais.
 • ffioedd clinigol ar gyfer cyrsiau deintyddol a meddygol: yn ystod elfen gyn-glinigol cyrsiau Deintyddol a Meddygol, codir cyfradd sefydlog, ond fe godir cyfradd glinigol wedi hynny. I gael manylion am sut y cyfrifir y ffioedd clinigol, ewch i’r adran isod am ffioedd cyrsiau deintyddol a meddygol.

Ffioedd deintyddol a meddygol

Yn ystod elfen gyn-glinigol cyrsiau deintyddol a meddygol bydd y gyfradd ffioedd yn sefydlog. Y ffi gyn-glinigol ar gyfer dechrau yn 2018 yw £19,950. Mae hon yn berthnasol i'r blynyddoedd astudio canlynol:

 • MBBCH, blynyddoedd 1-2
 • MBBCH gyda blwyddyn ragarweiniol, blynyddoedd 1-3
 • MBBCH Meddygaeth (mynediad 4 blwyddyn), blwyddyn 1
 • Baglor mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol, blwyddyn 1

Ar ôl hyn codir y gyfradd ffioedd clinigol. Caiff y gyfradd ffioedd clinigol ei phennu yn y flwyddyn cyn dechrau, a bydd cynnydd blynyddol na fydd yn fwy na mesur chwyddiant RPIX a 2% ar ben hynny. Cymerir y gyfradd RPIX o’r mis Ebrill cyn dechrau’r flwyddyn astudio. Ar ôl iddo gael ei bennu, bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn aros yr un peth drwy gydol cyfnod y ffioedd clinigol.

Golyga hyn y byddai'r gyfradd ffioedd clinigol a allaifod yn daladwy i fyfyriwr sy'n dechrau'r rhaglen yn 2018 ar gyfer ei astudiaethau o 2019/20 tan 2021/22 yn cael ei bennu fel a ganlyn:

BlwyddynCyfradd ffioedd clinigol
2018/19 £35,250
2019/20 £36,308 yn seiliedig ar RPIX tybiedig (1% yn yr enghraifft hon) a 2% ar ben hynny ym mis Ebrill 2019*
2020/21 £36,397 yn seiliedig ar RPIX tybiedig (1% yn yr enghraifft hon) a 2% ar ben hynny ym mis Ebrill 2020*
2021/22 £37,397 gan fod y ffi yn sefydlog ar gyfer blwyddyn dechrau'r elfen Glinigol*
2022/23 £37,397 gan fod y ffi yn sefydlog ar gyfer blwyddyn dechrau'r elfen Glinigol*

*Noder mai enghraifft yn unig yw'r ffigurau hyn.