Ewch i’r prif gynnwys

Cynhadledd athrawon

Teachers

Mae ein cynadleddau i Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd yn cynnig cyfle i glywed y wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ynghylch newidiadau diweddar yn y sector Addysg Uwch.

Yn ystod ein cynhadledd ddiwethaf, gwnaethom ganolbwyntio ar ffyrdd y gallwn ni i gyd wneud ein rhan i gefnogi myfyrwyr ysgol a phrifysgol, yn ogystal â chynnig cipolwg ar bolisïau Derbyn Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys ein cynllun a’n polisi EPQ. Hefyd, gwnaethom edrych ar y farchnad ymgeisio gyfredol a’i thueddiadau.

Roedd y digwyddiad ar gyfer:

  • penaethiaid chweched dosbarth
  • penaethiaid adrannau
  • pob athro Safon Uwch
  • cynghorwyr gyrfaoedd.

Diwrnod ardderchog, defnyddiol iawn, wedi ei drefnu’n dda. Rydw i’n gwerthfawrogi’r wybodaeth a roddwyd i ysgolion. Byddwn yn ei argymell yn fawr!

Pennaeth y Chweched Dosbarth, cynadleddwr 2019

Gydag amrywiaeth o siaradwyr ac arbenigwyr o’r sector addysg uwch, dyma rai o uchafbwyntiau’r rhaglen o’n cynhadledd yn 2019:

  • Gofynnwch i’r Arbenigwr: Rhannodd ein Pennaeth Derbyn Myfyrwyr y wybodaeth ddiweddaraf am bolisïau’r Brifysgol. Bu cyfle wedi hynny i ofyn cwestiynau i banel o gynrychiolwyr allweddol, gan gynnwys gwasanaethau Derbyn Myfyrwyr, UCAS a Chefnogi Myfyrwyr.
  • ‘Yn ôl i fy Ngwreiddiau’: Addysg Gynhwysol: O dan arweiniad Dr Ceri Morris, gwnaethom ddychwelyd at y cwestiwn sylfaenol, ‘Beth yw diben addysg?’ Ystyried effaith polisïau addysgiadol diweddar ar faterion ynghylch cyfiawnder cymdeithasol a ‘phroblem gwahaniaeth’. Gwnaethom drafod y rhwystrau at ddysgu ac arfer cynhwysol cyn ystyried sut i gefnogi ein dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt wrth iddynt symud o’r ysgol i addysg ôl-orfodol, a byd gwaith.
  • UCAS: tueddiadau presennol yn y farchnad a chymorth i gynghorwyr: Rhagor o wybodaeth am y farchnad ymgeisio a thueddiadau presennol ynghyd â gwybodaeth am adnoddau UCAS sydd ar gael i’ch cefnogi yn eich rôl.
  • Bywyd yng Nghaerdydd: Wrth ateb cwestiynau gan y gynulleidfa, rhannodd ein panel myfyrwyr eu barn am Brifysgol Caerdydd mewn gwirionedd a’r hyn y byddent wedi hoffi ei wybod pan oeddent yn y chweched dosbarth ac yn gwneud cais i Addysg Uwch.
  • Sesiynau mewn grwpiau: Ystod o sesiynau grŵp gan gynnwys ysgrifennu datganiad personol a geirda, cyfleoedd byd-eang, a gwneud cais ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a’r Gwyddorau Gofal Iechyd.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch cyfleoedd allgymorth ein hysgol, y diweddaraf am y brifysgol ac addysg uwch, gwybodaeth am ddiwrnodau agored a digwyddiadau, cofrestrwch i gael ein cylchlythyr i Athrawon.