Ewch i’r prif gynnwys

Cynhadledd athrawon

Teachers

Byddwn yn cynnal ein Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd undydd rhad ac am ddim ddydd Iau 23 Mai 2019.

Nod y cyfle datblygiad proffesiynol hwn, a gynhelir rhwng 08:45 - 15:00 ar gampws parc Cathays yng nghanol y ddinas, yw rhoi gwybodaeth a chyngor i chi ar ystod o bynciau Addysg Uwch yn ogystal â'r datblygiadau diweddaraf ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n addas ar gyfer:

  • penaethiaid chweched dosbarth
  • penaethiaid adrannau
  • athrawon uwchradd sy’n dysgu cyrsiau lefel A
  • cynghorwyr gyrfaoedd

Rydym yn gwybod ei bod hi'n anodd dod o hyd i amser i adael yr ystafell ddosbarth, ond dylai’r rhai sy’n cefnogi myfyrwyr i ystyried Addysg Uwch fanteisio ar y cyfle hwn.

Uchafbwyntiau'r rhaglen

  • Gofyn i'r Arbenigwyr: Ymunwch â'n Pennaeth Derbyn Myfyrwyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am bolisïau'r Brifysgol. Bydd cyfle wedi hynny i ofyn eich cwestiynau eich hun i banel o gynrychiolwyr allweddol, gan gynnwys gwasanaethau Derbyn Myfyrwyr, UCAS a Chefnogi Myfyrwyr.
  • 'Yn ôl i fy Ngwreiddiau': Addysg Gynhwysol: O dan arweiniad Dr Ceri Morris, byddwn yn dychwelyd at y cwestiwn sylfaenol, 'Beth yw diben addysg?' Drwy edrych ar effaith polisi addysg diweddar ar faterion cyfiawnder cymdeithasol, a 'dilema gwahaniaeth', byddwn yn trafod y rhwystrau i ddysgu ac arfer cynhwysol cyn ystyried sut i gefnogi ein dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt wrth iddynt symud o'r ysgol i addysg ôl-orfodol, a byd gwaith.
  • UCAS: Tueddiadau presennol yn y farchnad a chymorth i gynghorwyr: Rhagor o wybodaeth am farchnad ymgeisio a thueddiadau presennol ynghyd â gwybodaeth am yr adnoddau UCAS sydd ar gael i'ch cefnogi yn eich rôl.
  • Bywyd yng Nghaerdydd: Rhagor o wybodaeth am farn ein myfyrwyr am Brifysgol Caerdydd a'r hyn y byddent wedi hoffi ei wybod pan oeddent yn y chweched dosbarth yn gwneud cais i Addysg Uwch.
  • Dewiswch o blith ystod eang o sesiynau grŵp gan gynnwys ysgrifennu datganiad personol a geirda, cyfleoedd byd-eang, a gwneud cais ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a'r Gwyddorau Gofal Iechyd.
Rhaglen Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd

Rhaglen Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd

27 Mawrth 2019

Rhaglen Cynhadledd Athrawon, gan gynnwys amserlen ar gyfer y diwrnod a ffurflen cofrestru.

PDF

Archebu eich lle

Dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael, felly'r cyntaf i'r felin fydd hi. Os bydd llawer iawn o bobl am gadw lle yn y digwyddiad, dim ond dau le fesul ysgol/coleg/sefydliad a gynigir.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Hannah Lawson

Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau