Ewch i’r prif gynnwys

Cynhadledd athrawon

Teachers

Mae ein cynhadledd i Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd yn gyfle i gael y wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ynghylch newidiadau diweddar yn y sector Addysg Uwch.

Mae cefnogi athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd wastad wedi bod yn flaenoriaeth i ni – ac mae’n fwy o flaenoriaeth nawr nag erioed o’r blaen o ystyried yr heriau yn yr oes ohoni.

Yn ystod ein cynhadledd ddiwethaf, gwnaethom ganolbwyntio ar sut gall pob un ohonom chwarae rhan i gefnogi myfyrwyr ysgol/coleg a phrifysgol, yn ogystal â chynnig cipolwg ar bolisïau derbyn myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Diwrnod ardderchog, defnyddiol iawn, wedi ei drefnu’n dda. Rydw i’n gwerthfawrogi’r wybodaeth a roddwyd i ysgolion. Byddwn yn ei argymell yn fawr!

Pennaeth y Chweched Dosbarth, cynadleddwr 2019

Mae ein cynadleddau yn addas ar gyfer:

  • penaethiaid chweched dosbarth
  • penaethiaid adrannau
  • pob athro Safon Uwch
  • cynghorwyr gyrfaoedd.

Rydym yn gobeithio cynnal cynhadledd rithwir yng Ngwanwyn 2021. Bydd y digwyddiad yn ceisio rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am drefniadau posibl y Brifysgol o ran derbyn myfyrwyr ac addysgu ar gyfer mis Medi 2021, yn ogystal â chyngor ar sawl pwnc arall ym maes addysg uwch.

Mynegwch eich diddordeb

I fynegi diddordeb a rhoi eich barn ar beth ddylai fod yn y rhaglen, llenwch ein ffurflen gofrestru fer. Ar ôl ei llenwi, byddwn yn cysylltu â chi yn y flwyddyn nesaf i roi rhagor o wybodaeth am y digwyddiad.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch cyfleoedd allgymorth ein hysgol, y diweddaraf am y brifysgol ac addysg uwch, gwybodaeth am ddiwrnodau agored a digwyddiadau, cofrestrwch i gael ein cylchlythyr i Athrawon.