Ewch i’r prif gynnwys

Beth mae diabetes yn ei olygu i mi?


 • CalendarMai, Mehefin, Gorffennaf, Awst
 • Clock outlineHyd at 2 awr

I ddathlu 100 mlynedd o inswlin mewn meddygaeth rydym yn cynnig gweithdai am ddim gyda gweithgareddau celf rhyngweithiol, trafodaethau a gwyddoniaeth rithwir i hyrwyddo ymwybyddiaeth o beth yw diabetes a sut mae'n effeithio ar y bobl sy'n byw gydag ef.

Yn y gweithdai byddwn yn cyflwyno:

 • cefndir beth yw diabetes
 • beth mae'n ei wneud i'r corff
 • sut mae'n effeithio ar fywydau pobl â diabetes.

Byddwn hefyd yn cyplysu'r digwyddiad hwn gydag arbrofion gwyddoniaeth rithwir fel mesur siwgr (glwcos) o ddiodydd pefriog a gweithgareddau celf.

Gallwn weithio gyda chi i ddod o hyd i ddyddiad ac amser i gyflwyno'r gweithdy gyda'ch dosbarth.

Manteision i ddisgyblion

Hoffem i'r holl ddosbarthiadau sy'n cymryd rhan lunio'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu am beth mae diabetes yn ei olygu iddyn nhw. Yna bydd y darluniau hyn yn rhan o'n harddangosfa gelf yn Oriel Hearth, Ysbyty Llandochau a byddant yn rhoi adborth i ni ynghylch faint a ddysgodd y dosbarth am ddiabetes.

Bydd cyfranogwyr yn ennill ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o beth yw diabetes, sut mae diabetes math 1 yn wahanol i ddiabetes math 2 a sut mae unigolion â diabetes yn rheoli eu bywydau bob dydd.

Bydd cyfranogwyr hefyd yn dysgu ble mae'r pancreas wedi'i leoli, pam ei fod yn bwysig a sut mae'n gweithio i reoli glwcos o'n bwyd.

Cefnogi'r cwricwlwm Cymreig

Bydd y digwyddiad hwn yn cefnogi agweddau ar gwricwlwm Cymru gan gynnwys:

 • gwyddorau bywyd
 • celfyddydau mynegiannol
 • iechyd a lles.

Ynglŷn â'r trefnydd

Grŵp Ymchwil Diabetes, Is-adran Heintiau ac Imiwnedd, Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn diabetes.insulin100@gmail.com i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Anfonwch ebost atom gyda'ch diddordeb a byddwn yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i ddyddiad ac amser sy'n cyd-fynd â'ch amserlen addysgu. Cysylltwch â ni trwy ebost hefyd os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Emaildiabetes.insulin100@gmail.com


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickCelfyddydau mynegiannol
 • TickIechyd a lles
 • TickGwyddorau bywyd

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickDigwyddiad
 • TickCyflwyniad neu ddarlith
 • TickGweithdy

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • Children and Young People’s Wales Diabetes Network
 • Diabetes Research and Wellness Foundation (DRWF)
 • Diabetes UK
 • Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)
 • Medical Research Council (MRC)
 • Wellcome Trust