Ewch i’r prif gynnwys

Llwybrau at Ieithoedd Cymru


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn brosiect ledled Cymru sy'n ceisio cynyddu gwelededd a defnydd ieithoedd mewn ysgolion yng Nghymru.

Ariennir y prosiect hwn gan brifysgolion Cymru, y pedwar consortia addysg ranbarthol a Chyngor Prydain Cymru. Ceir dwy ganolfan weithredu, un ym Mhrifysgol Caerdydd a’r llall yma ym Mhrifysgol Bangor. Rydym yn cydlynu nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddysgwyr o flwyddyn 7-13, ac yn gynyddol gydag ysgolion cynradd yng Nghymru.

Mae ein detholiad o weithgareddau yn rhad ac am ddim i ysgolion a gynhelir gan Awdurdod Addysg Lleol yng Nghymru.

Gwyliwch ein fideo

Llysgenhadon dros Lwybrau at Ieithoedd Cymru

Bydd Llysgenhadon dros Lwybrau at Ieithoedd Cymru yn cefnogi digwyddiadau allgymorth ac yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys cyflwyniadau mewn ysgolion a sesiynau blas ar iaith.  Mae ein llysgenhadon yn fyfyrwyr presennol mewn prifysgolion a cholegau yng Nghymru sy’n astudio amrywiaeth o gyrsiau yn ogystal ag ieithoedd.  Mae ein llysgenhadon i gyd wedi'u hyfforddi i ymweld ag ysgolion lleol.

Llysgenhadon Iaith i Ddisgyblion (Uwchradd) / Archarwyr Ieithoedd Rhyngwladol (Cynradd)

Rydym yn hyfforddi disgyblion o flynyddoedd 7 i 9 mewn ysgolion uwchradd a blwyddyn 5 mewn ysgolion cynradd i ddod yn Llysgenhadon Iaith.

Mewn partneriaeth â Llwybrau Cymru a'u hadran ieithoedd maent yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau i gynyddu gwelededd ieithoedd ac i hyrwyddo buddion dwyieithrwydd ac amlieithrwydd yn eu hysgolion.

Dosbarthiadau Meistr Safon Uwch ac UG

Rydym yn trefnu Dosbarthiadau Meistr Safon Uwch/UG ar ddetholiad o ffilmiau, nofelau a themâu diwylliannol manyleb CBAC yn Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg.

Byddwn yn cyhoeddi dyddiadau ein dosbarthiadau meistr ar dudalen digwyddiadau ein gwefan.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Ieithoedd Modern a Chyfieithu Caerdydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn info@routesintolanguagescymru.co.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

I gael mwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen digwyddiadau ar ein gwefan neu -bostiwch:


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickDigwyddiad
 • TickAdnodd ar-lein
 • TickCefnogaeth gan fyfyriwr y Brifysgol
 • TickCyflwyniad neu ddarlith
 • TickGweithdy

Diben

 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickCefnogi'r rhwydwaith Seren
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • Bangor University
 • British Council Wales
 • Cardiff Metropolitan University
 • Central South Consortium (CSC)
 • Education Achievement Service (EAS)
 • Education Through Regional Working (ERW)
 • Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd (GwE)
 • Seren network