Ewch i’r prif gynnwys

Esgyrn ac Organau (Gweithgaredd Rhithwir)


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr

Cyflwyniad i esgyrn ac organau ein cyrff.

Mae gwyddonydd o Brifysgol Caerdydd yn rhoi cyflwyniad i esgyrn ac organau ein cyrff. Byddant yn egluro ble mae'r organau wedi'u lleoli a rôl ein sgerbydau a'n cymalau gan ddefnyddio propiau hwyl a Mr Thrifty y sgerbwd.

Bydd cyfle i gwblhau taflenni gweithgaredd ac i ofyn rhai cwestiynau i'r gwyddonydd. Bydd yr atebion i'r cwestiynau'n cael eu rhannu mewn fideo dilynol.


Ynglŷn â'r trefnydd

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd (CITER) sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn citer@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Gallwch ofyn am y gweithgaredd hwn trwy gysylltu â thîm ymgysylltu Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd (CITER).


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickTeuluoedd
 • TickSylfaen - 3-7 oed, blwyddyn sylfaen 2
 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn