Ewch i’r prif gynnwys

Canllawiau i ddarpar fyfyrwyr Meddygaeth


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg

Mae Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi creu canllawiau newydd defnyddiol ynghylch sut i wneud cais i ysgolion meddygaeth.

Mae pawb yn gwybod bod cael lle mewn ysgol meddygaeth yn gallu bod yn gryn her. Mae Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi creu canllawiau newydd fel bod eich myfyrwyr yn gwybod ble i ddechrau a beth sydd i’w ddisgwyl ganddyn nhw.

Dyluniwyd Pasbort i Feddygaeth i fod o ddefnydd p’un a yw myfyrwyr yn penderfynu gwneud cais ai peidio, er ein bod yn trafod ein prosesau o wneud cais i astudio Meddygaeth a Ffarmacoleg Feddygol fel enghreifftiau o sut y gall y pethau hyn weithio.

O flwyddyn 9 i fyny, caiff disgyblion eu tywys drwy brofiadau a sgiliau fydd yn eu helpu i benderfynu a yw Meddygaeth yn addas iddyn nhw. Mae’r rhain wedi’u paratoi hefyd i gryfhau eu ceisiadau i ysgolion meddygaeth.

Lawrlwythwch y fersiwn Gymraeg o'r Pasbort i Feddygaeth.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn schools@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

No need to book


Nid oes angen cadw lle ymlaen llaw.

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickTeuluoedd
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Themâu cwricwlwm

 • TickIechyd a lles
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd

Math o weithgaredd

 • TickMentora
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickCefnogi'r rhwydwaith Seren
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn