Ewch i’r prif gynnwys

Cist Offer Newyddiaduraeth


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg yn unig

Mae’r Cist Offer yn rhoi cyngor ymarferol mewn meysydd allweddol i newyddiadurwyr a darpar-newyddiadurwyr, gan gynnwys rhai o ohebwyr a golygyddion enwocaf Cymru.

Mae angen i newyddiadurwyr feistroli ystod eang o sgiliau. Mae’r Cist Offer yn rhoi cyngor ymarferol mewn meysydd allweddol i newyddiadurwyr newydd a darpar newyddiadurwyr.

Mewn cyfres o fideos, mae rhai o ymarferwyr mwyaf profiadol y diwydiant yn rhannu syniadau a chyngor ar rai o’r prif agweddau ar y swydd, a gallwch hefyd ddod o hyd i daflenni gwaith i gefnogi'ch dysgu a'ch dealltwriaeth.

Dim ond yn Gymraeg mae'r adnodd hwn ar gael.

Datblygwyd yr adnoddau hyn gan Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd, ac maent wedi'u hariannu gan Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn lloydsm5@cardiff.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Porwch drwy’r adnodd ar-lein. Bydd darlithwyr JOMEC Cymraeg hefyd yn cynnig gweithdai a chyflwyniadau blas, yn ddigidol neu wyneb yn wyneb.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickTeuluoedd
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Themâu cwricwlwm

 • TickY Dyniaethau
 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickGwyddorau Cymdeithasol
 • TickCymraeg
 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickAllgyrsiol

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn