Ewch i’r prif gynnwys

Golwg newydd ar daenu ar wely’r mor


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Rydym wedi cynhyrchu adnodd sy’n cynnig astudiaethau achos i helpu athrawon i gyfleu heriau a rhyfeddod gwyddoniaeth fodern ar waith.

Mae’r astudiaethau achos yn dangos sut mae ymchwilwyr yn gweithio ar ffin olaf cefnforoedd dwfn y Ddaear, a’r tu hwnt iddynt.  Bydd yr ymchwilwyr yn mynd ar deithiau drilio sy’n eu galluogi i edrych o’r newydd ar ein dealltwriaeth sylfaenol o sut mae’r blaned yn gweithio.

Mae’r ymchwil yn cynnwys deunyddiau esboniadol ac ymarfer, sydd ar gael i’w lawrlwytho am ddim.  Maent wedi’u llunio’n benodol i gynorthwyo’r rhai sy’n addysgu Daeareg yn ysgolion y Deyrnas Unedig ar Safon Uwch, UG a TGAU.  Gallai hynny olygu bod daeareg yn eitem a enwir ar y cwricwlwm, ond mae hefyd yn addas ar gyfer athrawon Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth, yn y Deyrnas Unedig ac ar draws y byd.

Dylai’r gweithgaredd hwn gael ei arwain gan athro gyda deunyddiau sydd ar gael ar wefan y prosiect.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn macleod@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Mae’r adnoddau ar gael i’w lawrlwytho am ddim. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch ar bob cyfrif:


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickY Dyniaethau
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn