Ewch i’r prif gynnwys

Gwyliau, Gwledda ac Anifeiliaid yng Nghôr y Cewri


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Mae'r adnodd hwn yn cefnogi'r gwaith o addysgu dadansoddi offerynnol, gan gynnwys cromatograffaeth nwy, sbectrometreg màs (GS-MS) a sbectrometreg màs amser hedfan yng nghyd-destun archaeoleg.

Mae'r gweithgaredd yn gwneud hyn drwy gysylltu hydoddyddion, technegau cromatograffaeth a sbectrometreg màs â darganfyddiadau o astudio Côr y Cewri a'r anheddiad cyfagos, Waliau Durrington. Mae archaeolegwyr wedi gallu pennu beth oedd pobl yn ei fwyta yn yr anheddiad hwn 4,500 o flynyddoedd yn ôl ynghyd ag o ble roedd y bwyd yn dod, gan gynnwys ambell i syrpreis am darddiad daearyddol y cig oedd yn cael ei fwyta.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn bestj3@cardiff.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Mae'r adnoddau'n cynnwys canllaw i athrawon sydd ar gael ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â:


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickY Dyniaethau
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn