Ewch i’r prif gynnwys

Bwydo Côr y Cewri


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Mae'r gyfres hon o adnoddau'n cynnwys chwech o weithgareddau i addysgu gwyddoniaeth ar lefel gynradd, wrth ddysgu am Oes y Cerrig hefyd.

Mae'r gweithgareddau wedi'u creu gan ddefnyddio tystiolaeth gan wyddonwyr ac archeolegwyr yn gweithio yn safleoedd ger Côr y Cewri, megis Waliau Durrington. Maent yn ffordd wych o ddangos sut mae modd defnyddio sgiliau a gwybodaeth wyddonol i ddysgu am sut oedd pobl yn byw yn y gorffennol.

Mae'r gweithgareddau'n gysylltiedig â dysgu am ddannedd, deiet cytbwys, y system dreulio a gweithio'n wyddonol yng nghyd-destun Oes y Cerrig.

Gallwch ddefnyddio'r gweithgareddau hyn wrth ddysgu am Oes y Cerrig, neu wrth ddysgu am ddannedd, bwyd a deiet. Mae'r adnoddau'n seiliedig ar ddarganfyddiadau archeolegol yng Nghôr y Cewri a safleoedd cyfagos, sydd wedi'u defnyddio i ddysgu mwy am fywydau'r bobl oedd yn byw yn ystod y cyfnodau hyn.

Mae'r adnoddau yn cynnwys y canlynol:

 • Gweithio fel Gwyddonydd
 • Bwyd a Deiet
 • Deiet Iachus
 • Dannedd Da
 • Y System Dreulio Ddynol
 • Creu Caws.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn bestj3@cardiff.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Mae pob adnodd ar gael ar-lein, ond mae croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau:


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6

Themâu cwricwlwm

 • TickY Dyniaethau
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn