Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau Gweithgaredd Bydysawd Aml-donfedd


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outline2-4 awr

Mae’r gweithgaredd hwn yn addas i CA3, TGAU a Safon Uwch, ond gellir eu defnyddio mewn “clybiau gwyddoniaeth” gyda myfyrwyr o’r oedran hynny a myfyrwyr iau.

Mae’r adnoddau hyn yn amlinellu cyfres o weithgareddau sy’n cyflwyno seryddiaeth aml-donfedd. Prif ffocws y sesiwn yw gweithgaredd lle y mae myfyrwyr yn cysylltu delweddau o wrthrychau seryddol a welir mewn tonfeddi gwahanol. Gall yr adran hon o’r gweithgaredd gael ei gwneud gan ddefnyddio’r adnoddau sydd wedi’u cynnwys, neu gyda’n hadnodd ar-lein.

Mae’r adnoddau sydd ar gael i’w lawrlwytho yn cynnwys pecyn yr athro, cyflwyniad powerpoint a dalennau cwestiynau i fyfyrwyr.

Yn wreiddiol, datblygwyd yr adnoddau hyn mewn cydweithrediad â thîm allgymorth Arsyllfa Gofod Herschel.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn schools@astro.cf.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Mae’r adnoddau ar gyfer y gweithgaredd hwn ar gael ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â thîm allgymorth Ffiseg a Seryddiaeth:


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickMathemateg a rhifedd
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein
 • TickGweithdy

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn