Ewch i’r prif gynnwys

Her Diogelwch Dŵr Byd-eang | Cwrs ar-lein


 • Clock outlineDydd Llun 23 Mawrth 2020, 09:00 - 23:59

Gwyliwch ragolwg o Her Diogelwch Dŵr Byd-eang

Dros y 30 mlynedd nesaf, amcangyfrifir y bydd 80% o boblogaeth y byd yn byw mewn ardaloedd â lefel uchel o brinder dŵr. Sut allwn ni reoli hyn fel bod modd i ni sicrhau diogelwch dŵr byd-eang i bobl ac ecosystemau fel ei gilydd?

Ar y cwrs hwn, byddwch yn cael cyflwyniad i heriau diogelwch dŵr ac yn dysgu pam mae gweithgarwch dynol a materion amgylcheddol yn rhoi pwysau cynyddol ar ein hadnoddau dŵr. Byddwn yn ymchwilio i’r agweddau ffisegol, biolegol a chymdeithasol sy’n gysylltiedig â diogelwch dŵr ledled y byd a lle rydych yn byw, a beth ellir ei wneud i sicrhau diogelwch dŵr i bawb.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Canolfan Cefnogaeth Addysg ac Arloesedd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn mosleyn@cardiff.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Book now

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickTeuluoedd
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Themâu cwricwlwm

 • TickIechyd a lles
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd
 • TickAllgyrsiol

Math o weithgaredd

 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn