Ewch i’r prif gynnwys

Teithiau tywys a gweithdai llyfrgell


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg

Mae'r teithiau tywys yn cyflwyno myfyrwyr i amgylchedd y llyfrgell, a gellir eu teilwra i'w helpu i ddechrau defnyddio ein casgliadau i gwblhau tasg ymchwil.

Teithiau i Grwpiau

Os hoffech drefnu taith tywys fel grŵp, cysylltwch â ni bythefnos cyn yr hoffech ymweld er mwyn trafod eich anghenion. Gallwn roi cyngor ynghylch pa lyfrgell fyddai orau i chi ymweld â hi a chytuno ar ddyddiad addas.

Gweithdai

Mae'r Llyfrgell hefyd yn cynnig gweithdai rhyngweithiol i ddatblygu gallu eich myfyrwyr i ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth academaidd, a'u defnyddio i gynorthwyo eu hastudiaethau. Gellir teilwra gweithdai ar gyfer eich anghenion ac i gyd-fynd â'ch deilliannau dysgu. Gall y pynciau gynnwys:

 • nodi ffynonellau gwybodaeth priodol at ddibenion tasg ymchwil
 • chwilio am wybodaeth academaidd
 • gwerthuso safon ffynonellau a'u cynnwys yn feirniadol
 • cadw cofnod o'r wybodaeth y dewch o hyd iddi
 • osgoi llên-ladrad
 • cyfeirnodi yn unol â dull Harvard, APA, MHRA neu Vancouver.

Os hoffech drefnu gweithdy, cysylltwch â ni o leiaf fis ymlaen llaw i drafod eich gofynion.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn librarytraining@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Ewch i'n gwefan am ragor o wybodaeth ac i ddod o hyd i'r ffurflen archebu ar gyfer ymweliadau a gweithdai. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ebostiwch:


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

 • Llyfrgelloedd y Brifysgol (gellir addasu'r union leoliad i'ch anghenion chi).

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickIechyd a lles
 • TickY Dyniaethau
 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickMathemateg a rhifedd
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd
 • TickGwyddorau Cymdeithasol
 • TickCymraeg
 • TickCymhwysedd digidol
 • TickBagloriaeth Cymru a'r Cymhwyster Prosiect Estynedig

Math o weithgaredd

 • TickCyflwyniad neu ddarlith
 • TickGweithdy

Diben

 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickCefnogi'r rhwydwaith Seren
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn