Ewch i’r prif gynnwys

Cymorth Bagloriaeth Cymru gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg

Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi datblygu cyfres o ddeunyddiau addysgu a dysgu sy'n canolbwyntio ar gyflwyno pensaernïaeth fel pwnc i ddysgwyr.

Bydd y deunyddiau yn helpu i gyflwyno pob un o heriau Bagloriaeth Cymru a datblygiad y Prosiect Unigol.

Rydym wedi ymrwymo i wella ein hymgysylltiad ag ysgolion cynradd, uwchradd ac addysg bellach leol a chenedlaethol a cholegau fel rhan o'n rhaglen allgymorth.

Mae pump o'n myfyrwyr israddedig wedi bod yn gweithio i greu'r gyfres hon o wersi a deunyddiau cyffrous i helpu athrawon Bagloriaeth Cymru i gyflwyno'r cymhwyster yn llwyddiannus. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • taflenni gwaith
 • tasgau gwersi cam wrth gam
 • Cyflwyniadau PowerPoint i gyflwyno pensaernïaeth.

Mae myfyrwyr israddedig o Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi derbyn cefnogaeth i gwblhau'r prosiect hwn gan Brosiect Partneriaeth Ysgolion y Brifysgol a  CBAC.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Pensaernïaeth Cymru sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn buttkl@cardiff.ac.uk neu +44 (0)2920 875968 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Kelly Butt:


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Themâu cwricwlwm

 • TickBagloriaeth Cymru a'r Cymhwyster Prosiect Estynedig

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn