Ewch i’r prif gynnwys

Pecyn Adnoddau Pensaernïaeth


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Dyluniwyd ein pecynnau adnoddau ar gyfer disgyblion ysgol gynradd ac uwchradd.

Mae’r pecynnau ar gael ar-lein a thrwy CBAC.

Cafodd adnoddau Cyflwyniad i Bensaernïaeth eu treialu yn ystod haf 2015 mewn nifer o ddigwyddiadau, gan gynnwys:

 • stondin Tai Cynaliadwy i Bryfed yng Ngŵyl Grangetown
 • gweithdy sy’n creu ac yn profi cychod model o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu yn nigwyddiad STEM y Brifysgol, yng Ngholeg Dewi Sant
 • Ysgol Haf Camu 'Mlaen + Prifysgol Caerdydd
 • gweithdy Cyflwyniad i Bensaernïaeth yn Ysgol Parc Ninian.

Nod y pecynnau yw cyflwyno pensaernïaeth fel pwnc a gyrfa i ddisgyblion ysgol gynradd ac uwchradd. Hefyd, gallan nhw fod yn adnodd i ddisgyblion sy’n ymddiddori mewn cyflwyno cais i astudio Pensaernïaeth yn y Brifysgol.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Pensaernïaeth Cymru sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn buttkl@cardiff.ac.uk neu +44 (0)7824703757 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

I gael mwy o wybodaeth am ein hadnoddau dysgu ac addysgu, neu i ofyn i’n hinterniaid pensaernïol gyflwyno gweithdy, cysylltwch â Kelly Butt:


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickSylfaen - 3-7 oed, blwyddyn sylfaen 2
 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6

Themâu cwricwlwm

 • TickBagloriaeth Cymru a'r Cymhwyster Prosiect Estynedig
 • TickAllgyrsiol

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein
 • TickCefnogaeth gan fyfyriwr y Brifysgol

Diben

 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn