Ewch i’r prif gynnwys

Lleoliadau Ymchwil Nuffield


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineMwy nag un diwrnod
 • Ar gael yn Gymraeg

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Sefydliad Nuffield i gynnig lleoliadau ymchwil yn y Brifysgol.

Mae'r lleoliadau ymchwil hyn ar gyfer myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf o gwrs STEM Ôl-16 ac maent yn para pedair i chwe wythnos fel arfer. Cynigir lleoliadau yn ystod gwyliau haf ysgol neu goleg.

Mae'r cynllun yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gydweithio â'n hymchwilwyr STEM a chynnal eu hymchwil go iawn eu hunain. Mae wedi'i dargedu'n arbennig at fyfyrwyr o gefndiroedd incwm isel neu ddifreintiedig. Gellir dyfarnu bwrsariaeth wythnosol i'r myfyrwyr hyn yn ystod eu cyfnod ar leoliad.

Mae'r prosiect yn rhoi cyflawniad cydnabyddedig i'w roi ar eu cais UCAS neu CV. Mae'r lleoliadau hefyd yn eu cefnogi i wella eu sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig a'u hyder yn gyffredinol.

Mae'r lleoliadau yn cael eu cynnal gan nifer o'n Hysgolion Academaidd ac yn cefnogi amrywiaeth eang o bynciau STEM. Gwneir ceisiadau trwy Sefydliad Nuffield.

Mae'r fideo hon yn rhoi ychydig mwy o wybodaeth i chi am yr hyn a allai fod yn rhan o’r lleoliadau:

Gwyliwch fideo Lleoliadau Ymchwil Nuffield i gael rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Sefydliad Nuffield sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn andrea@techniquest.org i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Gallwch wneud cais am leoliad ym Mhrifysgol Caerdydd trwy wefan Sefydliad Nuffield neu ebostio


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

 • Bydd y lleoliadau yn cael eu cynnal mewn gwahanol fannau ledled y Brifysgol.

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Themâu cwricwlwm

 • TickMathemateg a rhifedd
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd
 • TickGwyddorau Cymdeithasol
 • TickCymhwysedd digidol

Math o weithgaredd

 • TickProfiad gwaith

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn