Ewch i’r prif gynnwys

Menter llywodraethwyr ysgol


  • CalendarAr gael ar gais
  • Clock outlineHyblyg
  • Ar gael yn Gymraeg

Yn rhan o'n cyfleoedd gwirfoddoli dinesig rydym yn gweithio i gynyddu nifer y staff sy'n gwasanaethu ar gyrff llywodraethu ysgolion lleol.

Mae ein menter llywodraethwyr ysgol yn galluogi ysgolion i fanteisio ar ystod eang o sgiliau a phrofiadau ein staff a’u cyflwyno i’ch cyrff llywodraethu.

Os ydych chi'n awdurdod lleol, yn ysgol neu'n gadeirydd llywodraethwyr a hoffech chi hysbysebu rolau gwag eich awdurdod lleol neu lywodraethwr cymunedol gyda ni, rhowch wybod i ni trwy ebostio ein tîm Cenhadaeth Ddinesig.


Ynglŷn â'r trefnydd

Tîm Cenhadaeth Ddinesig yn yr adran Cyfathrebu a Marchnata sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn civicmission@cardiff.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

I gael rhagor o wybodaeth am ein menter llywodraethwyr ysgol neu i roi gwybod i ni am rolau gwag eich awdurdod lleol neu lywodraethwr cymunedol, ebostiwch dîm y Genhadaeth Ddinesig


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

  • TickAthrawon

Math o weithgaredd

  • TickRhwydweithio ac aelodaeth

Diben

  • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol

Rhannwch y digwyddiad hwn