Ewch i’r prif gynnwys

Mentora Ffiseg


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineMwy nag un diwrnod
 • Ar gael yn Gymraeg

Hyfforddodd y Prosiect Mentora Ffiseg fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymru, i fentora ac ysbrydoli ffisegwyr y dyfodol.

Myfyrwyr o brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a De Cymru yw ein mentoriaid. Mae pob un ohonynt eisoes wedi cyflawni Ffiseg Safon Uwch (neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol).

Mae pob mentor wedi cwblhau penwythnos dau ddiwrnod o hyfforddiant, sy’n ystyried damcaniaeth fentora, strwythur a nodau’r prosiect, a sut i ddefnyddio’r pecyn mentora.

Mae’r mentoriaid hyn wedi’u paru ag ysgolion uwchradd sy’n lleol i’w prifysgol. Byddant yn mentora rhwng pedwar a chwe disgybl blwyddyn 10 ac 11 sy’n ansicr a ydynt yn mynd i gymryd Ffiseg Safon Uwch. Cynhelir un sesiwn yr wythnos am chwe wythnos a bydd seremoni wobrwyo a chydnabod ar ddiwedd y cyfnod. Cynhelir dau gylch y flwyddyn - fis Chwefror tan fis Ebrill a mis Hydref tan fis Rhagfyr.

Mae’r mentora’n cynnwys hunanfyfyrio cyson, datblygu sgiliau megis rhesymu gwyddonol, cyflwyniad, cyfathrebu, gweithio mewn tîm a gweithgareddau i hyrwyddo amrywiaeth o yrfaoedd. Mae’r rhaglen wedi bod yn llwyddiannus o ran cynyddu’r tebygolrwydd y bydd merched yn dewis Ffiseg fel pwnc Lefel A a dilyn gyrfa STEM.

Gwahoddir athrawon sy’n cymryd rhan i fanteisio ar gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) er mwyn magu hyder i addysgu ffiseg a chael gyrfaoedd ym maes ffiseg.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn physicsmentoring@cardiff.ac.uk neu +44 (0)2920876710 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Dylai ysgolion sydd â diddordeb ebostio Rosie Mellors, y Cydlynydd Cenedlaethol ynglŷn ag argaeledd a rhagor o wybodaeth.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd

Math o weithgaredd

 • TickMentora
 • TickCefnogaeth gan fyfyriwr y Brifysgol

Diben

 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • Aberystwyth University
 • Bangor University
 • Central South Consortium (CSC)
 • Education Achievement Service (EAS)
 • Education Through Regional Working (ERW)
 • First Campus
 • Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd (GwE)
 • Swansea University
 • Welsh Government