Ewch i’r prif gynnwys

Profiad gwaith Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd


 • CalendarMehefin, Gorffennaf
 • Clock outlineMwy nag un diwrnod

Bydd ymgeiswyr blwyddyn 12 llwyddiannus yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn profiad gwaith mewn labordy, a chânt flas estynedig ar amgylchedd ymchwil yr Ysgol Meddygaeth.

Bydd y disgyblion yn cael profiad uniongyrchol o amrywiaeth o’r technolegau diweddaraf, ac yn gweithio fesul tri gyda nifer o wahanol ymchwilwyr a’u grwpiau ymchwil. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • bioleg foleciwlaidd -cytometreg llif
 • dilyniannu DNA
 • meicro-chwistrellu wyau
 • sbectrometreg màs firoleg
 • crisialeg pelydr-X
 • ffarmacoleg
 • imiwnoleg gellol.

Bydd y disgyblion yn dysgu am bwysigrwydd arbrofi ar anifeiliaid mewn gwaith ymchwil biofeddygol sylfaenol ac wrth ddatblygu triniaethau meddygol newydd. Bydd y disgyblion hefyd yn cael cwrdd â myfyrwyr PhD a chymrodorion ôl-ddoethurol a threulio amser gyda nhw, gan fod llawer ohonynt yng nghyfnodau cynnar eu gyrfaoedd.

Cynhelir y cynllun am gyfnod o bedair wythnos yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf. Mae cael eich derbyn ar y cynllun profiad gwaith hwn yn gystadleuol. Gellir lawrlwytho’r ffurflen gais ar ein gwefan. Y dyddiad cau blynyddol ar gyfer y cynllun yw 31 Mawrth.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Tîm Ymgysylltu, Ysgol Meddygaeth sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn medicengagement@caerdydd.ac.uk neu +44 (0)2920 742104 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Gallwch lawrlwytho ffurflen gais o’n gwefan. Y dyddiad cau blynyddol ar gyfer y cynllun yw 31 Mawrth. Cysylltwch ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Emailmedicengagement@caerdydd.ac.uk


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

 • Ysgol Meddygaeth, Prif Adeilad yr Ysbyty
 • Ysbyty Athrofaol Cymru
 • Parc y Mynydd Bychan
 • Caerdydd
 • CF14 4XN

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Themâu cwricwlwm

 • TickIechyd a lles
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd
 • TickAllgyrsiol

Math o weithgaredd

 • TickProfiad gwaith

Diben

 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn