Ewch i’r prif gynnwys

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ym Mhrifysgol Caerdydd


  • CalendarIonawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
  • Clock outlineHyblyg
  • Ar gael yn Gymraeg

Rydym yn cynnig cyfleoedd helaeth ym maes datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Cynhelir gweithgareddau DPP drwy gydol y flwyddyn. Edrychwch ar ein tudalennau gwe am gyrsiau penodol i gael dyddiadau. Gallwch hefyd siarad â ni am ein hyfforddiant pwrpasol neu wedi’i deilwra.

Gellir cynnal hyfforddiant ym Mhrifysgol Caerdydd, neu gallwn gyflwyno hyfforddiant pwrpasol yn eich lleoliad eich hun os yw hynny’n fwy addas i’ch gofynion.

Gwyliwch y fideo hwn sy’n dangos esiampl ddiweddar o Raglen Dysgu Proffesiynol a Mentora Addysgol bwrpasol gwnaethom ei datblygu a’i chynnal ar gyfer athrawon mewn ysgol gynradd yng Nghaerdydd.

Fideo o’n Rhaglen Dysgu Proffesiynol a Mentora Addysgol

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Continuing Professional Development (CPD) Unit sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn train@caerdydd.ac.uk neu +44 (0)29 2087 5274 i gael rhagor o fanylion.

Book now

TicketBydd y gost yn amrywio yn ôl y gweithgaredd CPD rydych yn ei ddewis.

  • Uned Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP), 21-23 Ffordd Senghennydd
  • Cathays
  • Caerdydd
  • CF24 4AG

Cynulleidfa

  • TickAthrawon

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Math o weithgaredd

  • TickGweithgaredd

Diben

  • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon

Rhannwch y digwyddiad hwn