Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod Ysbrydoliaeth y Brifysgol


 • CalendarRhagfyr
 • Clock outlineDiwrnod llawn
 • Ar gael yn Gymraeg

Mae ein Diwrnod Ysbrydoliaeth y Brifysgol yn ddigwyddiad undydd i ddisgyblion TGAU. Ei nod yw codi dyheadau disgyblion blwyddyn 11 ledled Cymru a hyrwyddo addysgu uwch.

Mae’r diwrnod yn cynnwys gweithgareddau amrywiol megis sesiynau rhyngweithiol a sgyrsiau ar bynciau, o gemeg i wyddor bwyd, llenyddiaeth saesneg i ofal iechyd, gan gynnig cipolwg i fyfyrwyr ar sut y caiff pynciau eu dysgu ar lefel prifysgol. Yn y prynhawn, wedyn, bydd ffair bynciau yn rhoi’r cyfle iddynt i siarad â myfyrwyr presennol am eu hastudiaethau, a natur bywyd fel myfyriwr prifysgol.

Yn ogystal â’r gweithgareddau ar gyfer disgyblion, caiff sesiynau eu cynnal drwy gydol y dydd ar gyfer oedolion sydd yno’n gwmni, ar bynciau megis buddiannau addysg uwch a sut i helpu disgyblion i baratoi ar gyfer pontio i addysg uwch.

Ariennir y digwyddiad hwn gan First Campws, ac fe’i cynhelir gan y Sioe Deithiol Addysg Uwch.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

First Campus, Tîm Ehangu Cyfranogiad, yr Adran Cyfathrebu a Marchnata sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn firstcampus@southwales.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

I gael rhagor o wybodaeth a chadw lle, cysylltwch â ni.

Emailfirstcampus@southwales.ac.uk


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

 • Y Prif Adeilad
 • Plas y Parc
 • Caerdydd
 • CF10 3AT

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickCelfyddydau mynegiannol
 • TickY Dyniaethau
 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickMathemateg a rhifedd
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd
 • TickGwyddorau Cymdeithasol
 • TickCymraeg
 • TickCymhwysedd digidol

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickDigwyddiad
 • TickCefnogaeth gan fyfyriwr y Brifysgol
 • TickCyflwyniad neu ddarlith

Diben

 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • First Campus