Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect Darganfod


 • CalendarIonawr, Chwefror, Mawrth, Gorffennaf, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
 • Clock outlineHyd at 2 awr

Mae'r prosiect hwn ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 ac 19 mlwydd oed sydd â chyflwr ar y sbectrwm awtistig, ac sydd â’r potensial i fynd ymlaen i’r brifysgol.

Bydd disgyblion sy'n rhan o'r cynllun yn cael eu mentora gan fyfyrwyr presennol o'r brifysgol, a fydd yn rhoi cipolwg ar fywyd yn y brifysgol a helpu i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar y disgyblion ar gyfer bywyd yn y brifysgol. Gwneir hyn drwy gyfuniad o weithgareddau, gan gynnwys gweithdai, sesiynau blasu academaidd, a digwyddiadau cymdeithasol.

Gyda'i gilydd, bydd y bobl ifanc a’u mentoriaid yn llunio calendr ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, gan gyfuno digwyddiadau o’r rhaglen o sesiynau grŵp gyda gweithgareddau unigol (megis cynllunio pryd o fwyd a choginio ar y cyd, yn mynd am baned o goffi neu fynychu diwrnodau agored).

Ar hynny, caiff disgyblion sy’n dod i’r Prosiect Darganfod eu gwahodd i Ysgol Haf, a gynhelir ym mis Gorffennaf bob blwyddyn.


Ynglŷn â'r trefnydd

Tîm Ehangu Cyfranogiad, yr Adran Cyfathrebu a Marchnata sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn outreach@cardiff.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Cynhelir y rhaglen hon bob pythefnos rhwng mis Hydref a’r Pasg, a chynhelir yr Ysgol Haf ym mis Gorffennaf. Anfonwch ebost atom i gadw lle.

Emailoutreach@cardiff.ac.uk


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

 • Lleoliad i'w gadarnhau

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Themâu cwricwlwm

 • TickIechyd a lles
 • TickY Dyniaethau
 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickMathemateg a rhifedd
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd
 • TickGwyddorau Cymdeithasol
 • TickCymhwysedd digidol

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickMentora
 • TickProfiad preswyl
 • TickCefnogaeth gan fyfyriwr y Brifysgol

Diben

 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • First Campus