Ewch i’r prif gynnwys

Rasio Cynrhon


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outline2-4 awr

Plant sy'n cymryd rhan yn y gweithgaredd rasio cynrhon fel rhan o ddysgu am sut mae cynrhon meddyginiaethol yn helpu i iacháu clwyfau.

Nod y gweithdy Rasio Cynrhon yw amlinellu'r ffordd y mae cynrhon yn cael eu defnyddio wrth ofalu am glwyfau a’u gwella, gan ddefnyddio cyflwyniad poster byr.

Yn sgil sgwrs fer am ddefnyddio cynrhon meddygol i wella clwyfau, rhoddir y cyfle i grwpiau o blant gymryd rhan mewn ras gynrhon rhyngweithiol a llawn hwyl gan ddefnyddio ein Trac Rasio Cynrhon.

Bydd pob grŵp yn enwi cynrhonyn ac yn ei annog tuag at y llinell derfyn. Bydd perchennog y cynrhonyn buddugol yn cael tystysgrif.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn citer@caerdydd.ac.uk neu +44 (0)29 2087 0129 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Gall ysgolion cynradd, trefnwyr digwyddiadau a chydweithwyr Prifysgol Caerdydd wneud cais am y gweithgaredd hwn. Anfonwch ebost atom i wneud cais.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickSylfaen - 3-7 oed, blwyddyn sylfaen 2
 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickGweithdy

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn