Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod Band Mawr


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineDiwrnod llawn

The young musicians and Cardiff University Big Band gave an informal concert at the end of the day.

Rydym yn aml yn cynnal digwyddiadau sy’n rhoi’r cyfle i ddisgyblion ddatblygu ensemble jazz a chwarae ar y cyd â staff a myfyrwyr jazz y Brifysgol.

Mae gennym ddiddordeb mewn datblygu mwy o’r digwyddiadau hyn ac rydym yn hapus i weithio gyda chi i ddiwallu eich anghenion. Er enghraifft, gwnaethom gynnal gweithdy rhagweithiol a chydweithredol a chyngerdd anffurfiol i gerddorion ifanc talentog yn ddiweddar. Gwahoddwyd cerddorion ifanc talentog i Ddiwrnod Gweithdy Band Mawr Prifysgol Caerdydd er mwyn ymuno â’r myfyriwr cyfansoddi MA, Matt Lush a’r Band Mawr i ddatblygu eu sgiliau mewn chwarae jazz ar hap a pherfformio mewn ensemble.

Rydym yn cynnal y sesiynau hyn yn unol â chais ysgolion ac yn hapus i'w teilwra i'ch anghenion.

Gallwch ddarllen mwy am y Diwrnod Gweithdy Band Mawr mewn stori newyddion diweddar.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Cerddoriaeth sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn bickertondi@caerdydd.ac.uk neu +44 (0)29 2087 0405 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Rydym yn hapus i deilwra eich digwyddiad i’ch anghenion. Cysylltwch â Dr Dan Bickerton drwy ebost.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

 • Cardiff University School of Music, Adeilad Cerddoriaeth
 • 31 Heol Corbett
 • Cathays
 • Caerdydd
 • CF10 3EB

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickTeuluoedd
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Themâu cwricwlwm

 • TickCelfyddydau mynegiannol
 • TickIechyd a lles
 • TickY Dyniaethau
 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickAllgyrsiol

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickDigwyddiad
 • TickMentora
 • TickDiwrnod Agored
 • TickCefnogaeth gan fyfyriwr y Brifysgol
 • TickGweithdy

Diben

 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn