Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs adolygu Cerddoriaeth Safon UG a Safon Uwch


 • CalendarEbrill
 • Clock outline2-4 awr

Mae’r cwrs hwn, sydd bob amser yn boblogaidd, yn ystyried ystod eang o faterion sy’n ymwneud â manyldeb cwrs Cerddoriaeth Safon UG a Safon Uwch CBAC.

Bydd y cwrs yn trafod:

 • astudio sgoriau
 • gwaith dadansoddi
 • canfyddiad clywedol
 • ymarferion grŵp
 • technegau ar gyfer arholiadau.

Mae’r cwrs hwn fel arfer ar gael yn ystod gwyliau haf yr ysgol dros y Pasg. Byddwn fel arfer yn hysbysebu manylion pellach ar ein tudalennau Twitter a Facebook ym mis Mawrth.

Os hoffech ragor o fanylion, neu os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r hysbysebion, cysylltwch â chyfarwyddwr y cwrs, Dr Dan Bickerton yn bickertondi@caerdydd.ac.uk.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Cerddoriaeth sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn bickertondi@caerdydd.ac.uk neu +44 (0)29 2087 0405 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Caiff y cwrs ei hysbysebu ar ein tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol ym mis Mawrth bob blwyddyn. Gallwch hefyd anfon ebost at Gyfarwyddwr y Cwrs, Dr Dan Bickerton i gael rhagor o wybodaeth.

Emailbickertondi@caerdydd.ac.uk


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

 • Adeilad Cerddoriaeth
 • 31 Heol Corbett
 • Cathays
 • Caerdydd
 • CF10 3EB

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Themâu cwricwlwm

 • TickY Dyniaethau
 • TickAllgyrsiol

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickDigwyddiad
 • TickGweithdy

Diben

 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn