Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltu ag ysgolion mewn ffeiriau gyrfaoedd ac addysg uwch


  • CalendarAr gael ar gais
  • Clock outlineHyblyg
  • Ar gael yn Gymraeg

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i'ch myfyrwyr yn ogystal ag ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am Brifysgol Caerdydd neu, yn fwy cyffredinol, Addysg Uwch.

Gallwch holi’r tîm i ddod i ffair yn eich ysgol neu eich cymuned leol..

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Tîm allgymorth i ysgolion a cholegau sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn schools@cardiff.ac.uk neu +44 (0)29 2087 4455 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Gallwch wneud cais i’n Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau ddod i ffair addysg uwch neu yrfaoedd gan ddefnyddio’r botwm ‘book now.’


Book now

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

  • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
  • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Math o weithgaredd

  • TickDigwyddiad

Diben

  • TickHyrwyddo addysg uwch
  • TickCefnogi'r rhwydwaith Seren

Rhannwch y digwyddiad hwn