Ewch i’r prif gynnwys

Sgyrsiau cysylltu ag ysgolion


  • CalendarAr gael ar gais
  • Clock outlineHyblyg
  • Ar gael yn Gymraeg

Rydym yn teilwra ein cyflwyniadau fel eu bod mor addas â phosibl ar gyfer anghenion eich myfyrwyr.

Rydym yn rhoi cyngor diduedd ar ystod o bynciau Addysg Uwch ac yn ceisio cynnal sesiynau rhyngweithiol lle bo modd.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Tîm allgymorth i ysgolion a cholegau sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn schools@cardiff.ac.uk neu +44 (0)29 2087 4455 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Gallwch wneud cais am y gweithgaredd hwn yn eich ysgol neu eich coleg drwy glicio ar ‘book now.’


Book now

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

  • TickAthrawon

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Math o weithgaredd

  • TickCyflwyniad neu ddarlith
  • TickGweithdy

Diben

  • TickHyrwyddo addysg uwch

Rhannwch y digwyddiad hwn