Ewch i’r prif gynnwys

Gwaed a Chelloedd


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outline2-4 awr
 • Ar gael yn Gymraeg

Mae ein gweithgaredd gwaed a chelloedd yn cynnig trosolwg o waed – rydym yn ei arddangos gan ddefnyddio propiau.

Mae’r gweithgaredd hwn yn cynnig agweddau megis “dyfalwch sawl potel o waed sydd yn ein cyrff?” yn ogystal â dyfalu’r cyfansoddiad o waed yn y corff. Mae’r ail ran yn cynnwys sesiwn ymarferol lle bydd y dosbarth yn dysgu am y gwahanol fathau o gelloedd a welir yn y corff dynol yn ogystal â’u swyddogaeth, yna cânt y cyfle i ddylunio a chadw cell a wnaed o glai modelu.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn citer@caerdydd.ac.uk neu +44 (0)29 2087 0129 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Gallwn gyflwyno’r gweithgaredd hwn yn ôl cais gan ysgolion cynradd fel rhan o bwnc a chwricwlwm y tymor. Gallwn hefyd gynnig i’w gyflwyno ar gyfer sefydliadau allanol sy’n cynnal digwyddiadau gwyddonol i’r cyhoedd. Anfonwch ebost atom i wneud cais am y gweithgaredd hwn.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickTeuluoedd
 • TickSylfaen - 3-7 oed, blwyddyn sylfaen 2
 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickDigwyddiad
 • TickGweithdy

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn