Ewch i’r prif gynnwys

Llwybrau at Ieithoedd Cymru


 • CalendarIonawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
 • Clock outlineHyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg

Fideo cyflwyno Llwybrau at Ieithoedd Cymru (dolen).

Nod Llwybrau at Ieithoedd Cymru, sef prosiect Cymru gyfan, yw codi proffil ieithoedd tramor modern mewn ysgolion, a chynyddu'r niferoedd sy'n dewis eu hastudio.

Ariennir y prosiect gan y pum prifysgol yng Nghymru yn ogystal â sefydliadau eraill. Ceir dwy ganolfan weithredu, un ym Mhrifysgol Bangor a’r llall yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym yn cydlynu nifer o ddigwyddiadau ar gyfer dysgwyr iaith o flwyddyn 7 i flwyddyn 13.

Gellir cynnal digwyddiadau a gweithgareddau mewn ysgolion, ym Mhrifysgol Caerdydd neu mewn lleoliadau allanol. Mae ein rhaglen yn rhad ac am ddim i ysgolion a gynhelir gan Awdurdod Addysg Lleol yng Nghymru.

Llysgenhadon Myfyrwyr

Bydd Llysgenhadon Myfyrwyr Llwybrau Cymru yn cefnogi digwyddiadau allgymorth ac yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys sgyrsiau gyrfaoedd mewn ysgolion a sesiynau blas ar iaith. Maen nhw hefyd ar gael i gefnogi ffeiriau gyrfaoedd a diwrnodau agored.

Mae ein llysgenhadon yn fyfyrwyr presennol mewn prifysgolion a cholegau yng Nghymru sy’n astudio amrywiaeth o gyrsiau yn ogystal ag ieithoedd tramor modern. Mae ein llysgenhadon i gyd wedi'u hyfforddi i ymweld ag ysgolion lleol.

LingoMap

LingoMap yw olynydd y cynllun ‘Mabwysiadu Dosbarth’ arobryn, a ailgynlluniwyd i ddefnyddio technolegau newydd ac anelu at gyrraedd cynulleidfa ystafell ddosbarth ehangach ledled Cymru. Gallwch ddefnyddio LingoMap i ddilyn ein Llysgenhadon Myfyrwyr o gwmpas y byd wrth iddynt ddechrau eu trydedd flwyddyn mewn gwlad arall.

Mae'r myfyrwyr, sy'n ysgrifennu blogiau am bynciau penodol ym maes llafur yr arholiad TGAU, yn rhannu eu huchafbwyntiau personol ac yn sôn am wahanol ddiwylliannau ledled Ewrop a thu hwnt. Mae LingoMap hefyd yn rhoi platfform gweledol a rhyngweithiol i ddangos i'r disgyblion y cyfleoedd byd-eang sydd ar gael iddynt drwy astudio ieithoedd.

Edrych ar LingoMap.

Dosbarthiadau meistr mewn ffilmiau

Yn cynnwys ffilmiau ar y cwricwlwm Safon Uwch ar gyfer myfyrwyr Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn seminar rhyngweithiol gydag aelod o’n staff academaidd.

Mae hyn o fudd i’r myfyriwr yn academaidd, yn ogystal ag yn rhoi syniad go iawn iddynt am ba mor gyffrous a diddorol yw astudio ieithoedd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Byddwn yn cyhoeddi dyddiadau ein dosbarthiadau meistr ar ein gwefan. Gallwch hefyd weld rhestr lawn o’r sesiynau rydym wedi’u cynnal yn y gorffennol i roi blas i chi ar ein rhaglen.

Cystadleuaeth Sillafu Genedlaethol

Cynlluniwyd y digwyddiad blynyddol hwn i gefnogi myfyrwyr ym mlwyddyn 7 sy'n astudio Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a Chymraeg Ail Iaith.

Mae'r gystadleuaeth hon yn galluogi disgyblion i wella eu sillafu a'u geirfa; yn eu hannog i ynganu geiriau'n gywir; ac yn bwysicaf oll, yn codi eu hyder.

Daw’r gystadleuaeth i ben yn rownd derfynol y Gystadleuaeth Sillafu Genedlaethol ar ddiwedd tymor yr haf.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Ieithoedd Modern a Chyfieithu sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn info@routesintolanguagescymru.co.uk i gael rhagor o fanylion.

Book now

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Math o weithgaredd

 • TickCystadleuaeth
 • TickDigwyddiad
 • TickProfiad preswyl
 • TickCefnogaeth gan fyfyriwr y Brifysgol
 • TickCyflwyniad neu ddarlith
 • TickGweithdy

Diben

 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • Bangor University
 • British Council Wales
 • Cardiff Metropolitan University
 • Central South Consortium (CSC)
 • Education Achievement Service (EAS)
 • Education Through Regional Working (ERW)
 • Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd (GwE)
 • Swansea University