Ewch i’r prif gynnwys

Pam y dylech astudio gyda ni

rosette

1af yn y DU

Yn ôl Tablau Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2020 ein rhaglen Ymarfer Gofal Llawdriniaethol yw’r un orau yn y DU.

people

Gweithio rhyngddisgyblaethol

Mae 92% o'n myfyrwyr yn credu bod y cwrs yn rhoi'r cyfleoedd cywir i weithio gyda myfyrwyr eraill (NSS 2019).

globe

Rydym yn rhyngwladol

Rydym wedi ymrwymo i alluogi ein myfyrwyr i gael profiad dysgu rhyngwladol.

location

Ein lleoliad

Mae prif adeilad ein Hysgol yng nghalon ysbyty mwyaf Cymru – felly byddwch yn cael eich trochi mewn amgylchedd gofal iechyd go iawn o'r diwrnod cyntaf un.

tick

Caiff ein rhaglen ei hariannu

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer ein rhaglenni, os ydych yn bodloni ein gofynion cymhwysedd. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw.

building

Ein cyfleusterau

Mae ein hystafelloedd efelychu a’n cyfarpar blaengar yn adlewyrchu’r amgylcheddau gofal iechyd lle byddwch yn ymgymryd â lleoliadau gwaith, ac yn y pen draw, yn mynd yn eich blaen i fod yn weithwyr proffesiynol cymwys.

Cyrsiau

Nid ydym ar hyn o bryd yn cynnig cyrsiau yn y maes pwnc hwn. Chwiliwch ein cyrsiau i ddod o hyd i feysydd eraill a fyddai o ddiddordeb y chi.

Ein sgwrs

Mae Tiwtor Derbyn Ymarfer Gofal Llawdriniaethol (BSc), Craig Griffiths, yn rhoi trosolwg o'r cwrs - o'r ffordd y caiff ei strwythuro, i roi cyngor ar sut i wneud cais.

Mae'r cyfleusterau'n hollol wych – maen nhw mor real ag sy’n bosibl â’r theatrau a welwch mewn ysbytai.
Susie Myfyriwr Ymarfer Gofal Llawdriniaethol (BSc)

Clywed gan un o'n myfyrwyr

Myfyriwr Ymarfer Gofal Llawdriniaethol (BSc) yn y drydedd flwyddyn, Emma, sy'n sôn am ei phrofiad o astudio gyda ni.

Gyda’u henw da rhagorol am feithrin a chefnogi eu myfyrwyr, cyfleusterau o’r radd flaenaf a darlithwyr gwybodus - roeddwn i'n gwybod mai Prifysgol Caerdydd oedd y lle y gallwn dyfu
Tiffanie myfyriwr Ymarfer Gofal Llawdriniaethol (BSc)

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

Darlithfa

Mae ein darlithfa wedi'i hadnewyddu yn cynnal sesiynau addysgu mawr.

Ystafell sgiliau

Ein cyfleuster lle mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau fel Cynnal Bywyd Sylfaenol.

Theatr llawdriniaethau

Mae ein theatr yn gyflawn gyda'r holl offer sydd mewn theatr ysbyty.

Ardal myfyrwyr

Man dynodedig i'r myfyrwyr ei ddefnyddio yn ystod seibiannau a cyn ac ar ôl darlithoedd.

Lolfa IV

Mae ein man hamdden a chaffeteria hefyd yn gartref i Undeb Myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan.

Llyfrgell Campws y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Ystafell ymarferol

Mae gennym lawer o ystafelloedd ymarferol lle y gall myfyrwyr ymarfer a datblygu eu sgiliau clinigol.

Dewch i fod yn rhan o rywbeth arbennig

Ydych chi am ddewis cwrs sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn? Gyda chyrsiau hygyrch, darlithwyr ysbrydoledig, a gwneud ffrindiau oes, rhyddhewch eich potensial gyda ni a dechrau gyrfa y byddwch chi'n ymfalchïo ynddo.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Gwarant o lety

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio ac Addasu.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

screen

Ein Rhaglen Ymarfer Gofal Llawdriniaethol (BSc)

Ewch i'n tudalen rhaglen i gael gwybod am ofynion mynediad, ffioedd dysgu a mwy.

Lawrlwythwch lyfryn ein Hysgol

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-chat

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @CUHealthSci.

Gallai fod diddordeb gennych hefyd yn

Radiograffeg

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen yw’r un orau yn y DU.