Ewch i’r prif gynnwys

Archebu prosbectws i israddedigion

Os ydych chi'n byw yn y DU neu Ewrop, cwblhewch y ffurflen hon i ofyn am gopi print o'n prosbectws israddedig.

Os nad ydych chi'n byw yn y DU neu Ewrop, cwblhewch ein ffurflen archebu i fyfyrwyr rhyngwladol.

Note: Nodwch: Mae'r meysydd gofynnol wedi'u nodi â seren (*).
Eich diddordebau*

Dewiswch bwnc mae gennych chi ddiddordeb yn ei astudio. Os bydd ar gael, byddwn yn anfon llyfryn penodol i'r pwnc yn ogystal â'r prosbectws.

Eich manylion*
Rhowch gyfeiriad ebost dilys. Byddwn yn defnyddio hwn i gadarnhau eich archeb.
Nid oes angen i chi roi eich dyddiad geni, ond bydd yn ein helpu i dracio eich cais os byddwch yn penderfynu astudio gyda ni.

Os nad ydych chi'n byw yn y DU neu Ewrop, cwblhewch ein ffurflen archebu i fyfyrwyr Rhyngwladol.

Cyfeiriad Dosbarthu*
Cais am wybodaeth ychwanegol (dewisol)

Hoffem anfon gwybodaeth atoch am y cymorth ychwanegol sydd ar gael i'n myfyrwyr.

Os ydych chi'n cytuno i ni gysylltu â chi yn y modd hwn, ticiwch y blychau perthnasol:

Gallech fod yn gymwys am gymorth ychwanegol ar sail ble rydych yn byw. Gyda'ch caniatâd byddwn yn defnyddio eich cod post i wirio a ydych yn gymwys ac yn cysylltu â chi gyda rhagor o wybodaeth.
Cadw mewn cysylltiad (dewisol)

Hoffem eich ebostio gyda rhagor o wybodaeth am Brifysgol Caerdydd, fel dyddiadau'r Diwrnodau Agored sydd ar y gweill. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda chwmnïau eraill.

Os ydych chi'n cytuno i ni gysylltu â chi yn y modd hwn, ticiwch y blwch:

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Recriwtio Israddedigion.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).