Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Gwrandewch ar gyngor un o’n myfyrwyr.

Dewch i weld sut le yw Prifysgol Caerdydd!

Mae ein diwrnodau agored yn ffordd wych o gael blas ar sut beth yw byw ac astudio yn un o ddinasoedd prifysgol mwyaf prydferth y DU. Cynhelir y diwrnod agored nesaf ar gyfer Mynediad 2020 ym mis Mawrth 2019.

Cofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ddiwrnodau Agored.

Ymweliadau â'r campws

Os na ddaethoch i’n diwrnodau agored yn 2018, mae cyfle gennych i ymweld â ni o hyd trwy ddod i’n Diwrnod Ymweld â’r Campws, wedi’i ddylunio ar gyfer y rheini sy’n chwilio am gyrsiau sy’n dechrau yn 2019. Bydd yn cynnig trosolwg cryno i chi ar fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynhelir ein Diwrnod Ymweld â'r Campws nesaf ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr 2018.

Family talking to a Cardiff University strudent

Pam dod i Ddiwrnod Agored

Mae Diwrnodau Agored yn gyfle i weld y Brifysgol a’r ddinas dros eich hun.

Campus Visits

Cynllunio eich ymweliad â'r campws

Lawrlwythwch y rhaglen a chynlluniwch eich gweithgareddau i fanteisio i'r eithaf ar eich Diwrnod Ymweld â'r Campws.

Open Day

Cyfleoedd eraill i ymweld â’r Brifysgol

Os na allwch fynd i Ddiwrnod Agored, darganfyddwch sut y gallwch chi gael gwybod am fywyd ac astudio yng Nghaerdydd.

Student welcoming visitors off the train.

Gwybodaeth am deithio

Mapiau, cyfarwyddiadau a gwybodaeth i’ch helpu i gynllunio’ch siwrnau.