Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth israddedig

Coronavirus (COVID-19)

Mae'r wybodaeth ganlynol yn ymwneud â'n Diwrnodau Agored traddodiadol sydd wedi'u hatal ar hyn o bryd oherwydd y Coronafeirws. Er na allwn eich croesawu yn gorfforol i’r campws, gallwch ymuno â ni ar gyfer ein Diwrnod Agored Rhithwir ddydd Gwener 3 Gorffennaf 2020.

Watch a video on A Cardiff University Open Day

Dewch i weld sut le yw Prifysgol Caerdydd.

Mae ein diwrnodau agored yn ffordd wych o gael blas ar sut beth yw byw ac astudio yn un o ddinasoedd prifysgol mwyaf prydferth y DU.

Diwrnod Agored Rhithwir

Cynhelir ein Diwrnod Agored nesaf ar-lein ddydd Gwener 3 Gorffennaf.Bydd y Diwrnod Agored Rhithwir hwn yn gyfle i chi brofi popeth sydd gan Brifysgol Caerdydd i'w gynnig o gysur eich cartref.

Cewch gyfle i wylio ein sgyrsiau a'n sesiynau gwybodaeth ac i ofyn cwestiynau i ni am bynciau fel ein cyrsiau, llety a gwasanaethau cymorth.

Bydd mwy o fanylion ar gael yn nes at yr amser, felly cofrestrwch nawr i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Diwrnod Agored Rhithwir

Diwrnod Agored Rhithwir

Sut i fanteisio i'r eithaf ar ein Diwrnod Agored Rhithwir.

Pam dod i Ddiwrnod Agored

Pam dod i Ddiwrnod Agored

Mae Diwrnodau Agored yn gyfle i weld y Brifysgol a’r ddinas dros eich hun.

Cynlluniwch eich diwrnod

Cynlluniwch eich diwrnod

Darganfyddwch sut i fanteisio i'r eithaf ar eich ymweliad yn ystod y Diwrnod Agored

Cyfleoedd eraill i ymweld â’r Brifysgol

Cyfleoedd eraill i ymweld â’r Brifysgol

Os na allwch fynd i Ddiwrnod Agored, darganfyddwch sut y gallwch chi gael gwybod am fywyd ac astudio yng Nghaerdydd.

Gwybodaeth am deithio

Gwybodaeth am deithio

Mapiau, cyfarwyddiadau a gwybodaeth i’ch helpu i gynllunio’ch siwrnau.

Gwyliwch fideo am Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd

Dewch i weld sut le yw Prifysgol Caerdydd.

Mae ein diwrnodau agored yn ffordd wych o gael blas ar sut beth yw byw ac astudio yn un o ddinasoedd prifysgol mwyaf prydferth y DU.

Mae ein Diwrnod Agored nesaf ddydd Mercher, 1 Ebrill 2020.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws a sut y gall effeithio ar ein digwyddiad.

Cadwch eich lle nawr

Mae'r wybodaeth ganlynol yn ymwneud â'n Diwrnodau Agored traddodiadol sydd wedi'u hatal ar hyn o bryd oherwydd y Coronafeirws. Er na allwn eich croesawu yn gorfforol i’r campws, gallwch ymuno â ni ar gyfer ein Diwrnod Agored Rhithwir ddydd Gwener 3 Gorffennaf 2020.