Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth israddedig

Dewch i gael blas ar sut beth yw byw ac astudio yn un o ddinasoedd Prifysgol mwyaf prydferth y DU.

Diwrnodau agored rhithwir

Rydym yn cynnal Diwrnodau Agored rhithwir drwy gydol y flwyddyn er mwyn rhoi'r cyfle i chi ddarganfod mwy am Brifysgol Caerdydd a bywyd myfyrwyr.

Bydd ein Diwrnodau Agored rhithwir nesaf yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Sadwrn 24 Hydref 2020 rhwng 12:00 a 16:00
  • Dydd Mercher 18 Tachwedd 2020 rhwng 16:00 a 19:00.

Cadw eich lle

Cofrestrwch am le er mwyn dderbyn diweddariadau am y sgyrsiau byw, hysbysion atgoffa cyn y digwyddiad a gwybodaeth am drefn y diwrnod. Ar ôl i'r digwyddiad Diwrnod Agored ddod i ben byddwn yn anfon gwybodaeth ddefnyddiol atoch sy'n benodol i'r maes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Archebu lle

Cyfarfod staff a myfyrwyr

Gallwch bori drwy ein tudalennau Diwrnod Agored rhithwir drwy gydol y flwyddyn, ond yn ystod Diwrnod Agored ei hun, cewch gyfle i:

  • sgwrsio'n fyw gyda'n staff, gan gynnwys y timau Preswylfeydd, Derbyn Myfyrwyr a Chymorth Myfyrwyr
  • sgwrsio'n fyw gyda staff academaidd a myfyrwyr presennol
  • gwylio gweminarau byw a holi cwestiynau
Cyn y Diwrnod Agored, gallai fod yn ddefnyddiol i chi archebu neu lawrlwytho copi o'n prosbectws.

Taith hunan-dywysedig o amgylch y campws

Er nad ydym yn cynnal Diwrnodau Agored go iawn ar hyn o bryd, gallwch fynd ar daith hunan-dywysedig o amgylch y campws i'ch helpu i archwilio ein campws ym Mharc Cathays, sydd wedi'i leoli ychydig funudau'n unig o gerdded o ganol dinas Caerdydd.

Mae'r daith yn para tua awr, ond gallwch hefyd ddilyn eich trwyn eich hun, yn ôl yr hyn a hoffech ei weld.

Campws Parc Cathays: taith hunandywys

Defnyddiwch ein taith hunandywys i weld Prifysgol Caerdydd ar droed.

Dylech nodi fod caffis a thoiledau'r campws ar gau ar hyn o bryd oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'n timau israddedig.