Ewch i’r prif gynnwys

Sgyrsiau rhithwir

Cynhalion ni gyfres o weminarau addysg uwch ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 a 13 rhwng mis Mawrth a mis Mehefin eleni, gan gwmpasu'r holl bethau pwysig y mae'n rhaid ichi feddwl amdanyn nhw os ydych chi'n bwriadu dechrau'r brifysgol ym mis Medi 2021 neu fis Medi 2022

Does dim rhagor o ddyddiadau ar gyfer sgyrsiau rhithwir ar hyn o bryd.

Cafwyd y cyfle i ofyn cwestiynau i'n staff a'n myfyrwyr am y broses o wneud cais i Brifysgol Caerdydd yn ogystal ag astudio yno.

Dyma rai o’r pynciau a drafodon ni:

  • astudio ar-lein a dysgu o bell
  • cyllid myfyrwyr - ydw i'n gallu fforddio mynd i'r Brifysgol?
  • diwrnod ym mywyd myfyriwr meddygaeth
  • Canllaw i rieni a gwarcheidwaid ynghylch y Brifysgol
  • Gwneud y gorau o Addysg Uwch