Ewch i’r prif gynnwys

Sgyrsiau rhithwir

Byddwn yn cynnal cyfres o weminarau addysg uwch ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 ac 13 gan ddechrau ym mis Mawrth. Bydd yn cwmpasu'r holl bethau pwysig y mae'n rhaid i chi feddwl amdanynt os ydych yn bwriadu dechrau yn y brifysgol ym mis Medi 2021 neu fis Medi 2022.

Bydd cyfle hefyd i holi ein staff a myfyrwyr am ymgeisio ac astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ymhlith y pynciau y byddwn yn eu trafod bydd:

  • cyllid myfyrwyr - ydw i'n gallu fforddio'r brifysgol?
  • diwrnod ym mywyd myfyriwr Meddygol (Sgwrs dan arweiniad myfyrwyr)
  • canllaw rhiant a gwarcheidwad i'r brifysgol
  • manteisio i'r eithaf ar Addysg Uwch.

Cadwch le

I weld y rhaglen lawn, cofrestrwch ar gyfer y sesiynau i greu eich rhaglen unigryw eich hun, a derbyn negeseuon atgoffa cyn y digwyddiad.

Cadwch le nawr