Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen gyffredinol

Dewch draw i'n sgyrsiau croeso i gael atebion i'ch cwestiynau a chael gwybod mwy am sut beth yw byw ac astudio yng Nghaerdydd.

Bydd y sgyrsiau yn para am 40 munud oni nodir yn wahanol.

Pam astudio ym Mhrifysgol Caerdydd?

LleoliadYstafellAmeroedd
Canolfan Bywyd y MyfyrwyrDarlithfa Syr Stanley Thomas OBE
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
Prif AdeiladDarlithfa Fawr Cemeg
 • 12:00 (hanner dydd)
 • 13:00
 • 14:00

UCAS a chyflwyno cais i’r brifysgol

LleoliadYstafellAmseroedd
Prif AdeiladDarlithfa Fawr Cemeg
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
Prif AdeiladDarlithfa Fawr Shandon
 • 12:00 (hanner dydd)
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00

Cyllid myfyrwyr

Cewch wybod rhagor am y cyllid sydd ar gael, sut i wneud cais amdano a chyllideb myfyrwyr yng Nghaerdydd.

Mae hyn yn cynnwys cyllid i'r rheini sy'n bwriadu astudio Meddygaeth neu Ddeintyddiaeth, ond nid cyrsiau gofal iechyd eraill.

LleoliadYstafellAmseroedd
Canolfan Bywyd y MyfyrwyrDarlithfa Syr Stanley Thomas OBE
 • 12:00 (hanner dydd)
 • 14:00

Ariannu cwrs gofal iechyd

Dysgwch am y cyllid sydd ar gael i astudio Nyrsio, Bydwreigiaeth, Ffisiotherapi, Therapi Galwedigaethol, Radiograffeg a Delweddu Diagnostig, Radiotherapi ac Oncoleg, a Therapi Deintyddol a Hylendid.

I gael rhagor o wybodaeth am gyllid ar gyfer Meddygaeth neu Ddeintyddiaeth, ewch i'r sgwrs am 'Gyllid Myfyrwyr'.

LleoliadYstafellAmser
Campws Parc y Mynydd BychanDarlithfa Michael Griffith

13:00

Adeilad Tŷ Dewi Sant, Campws Parc y Mynydd BychanDarlithfa 2

15:00

Chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd

LleoliadYstafellAmseroedd
Prif AdeiladDarlithfa Wallace
 • 10:00
 • 12:00 (hanner dydd)

Rygbi ym Mhrifysgol Caerdydd

LleoliadYstafellAmser
Prif AdeiladDarlithfa Wallace

11:00

Dyfodol myfyrwyr

Dewch i wybod sut y gallwn ni eich helpu i fanteisio ar eich dyfodol i’r eithaf drwy ddefnyddio cymorth gyrfaoedd y brifysgol.

LleoliadYstafellAmser
Prif AdeiladDarltihfa Beverton

11:00

Hyd: 30 munud

Cyfleoedd Byd-eang

Dewch i wybod rhagor am y cyfleoedd i astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor yn ystod eich amser yn y brifysgol.

LleoliadYstafellAmser
Prif AdeiladDarlithfa Wallace

11:30

Hyd: 30 munud

Cynllun Mentora Myfyrwyr a Sgiliau Astudio Academaidd

Pontio o’r ysgol i’r brifysgol

LleoliadYstafellAmser
Prif AdeiladDarlithfa Fach Cemeg

12:00 (hanner dydd)

Ieithoedd i Bawb

Cyfle i ddysgu rhagor am sut i wneud cais i astudio ar gwrs iaith yn rhad ac am ddim ochr yn ochr â'ch gradd, y mathau o gyrsiau rydym yn eu cynnig, a chewch glywed hefyd gan fyfyrwyr sydd wedi astudio gyda ni.

LleoliadYstafellAmser
Prif AdeiladDarlithfa Wallace

13:00