Ewch i’r prif gynnwys

Cynlluniwch eich ymweliad Tywysedig â'r Campws

Diwrnod Ymweld â’r Campws

Nid yw’r Ymweliad Tywysedig â’r Campws yn Ddiwrnod Agored llawn, ond bydd yn rhoi trosolwg byr o fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda thaith gerdded o amgylch Campws Parc Cathays i ddilyn.

Mae’r Ymweliad Tywysedig â’r Campws ar gyfer y rhai hynny sy’n bwriadu gwneud cais i ddechrau yn 2020 a allai fod wedi colli ein diwrnodau agored yn 2019.

Bydd angen i chi ddod â’ch tocyn Eventbrite gyda chi ar y diwrnod, naill ai ar ddyfais neu wedi'i argraffu.

Cyrraedd a chofrestru

Cynhelir ein Hymweliad Tywysedig â’r Campws ddydd Sadwrn 23 Tachwedd 2019, gyda sesiwn yn y bore (9:00 – 12:15) a sesiwn yn y prynhawn (13:00 – 16:30).

Ar ôl cyrraedd Caerdydd, ewch i’r dderbynfa ym Mhrif Adeilad y Brifysgol i gofrestru a chasglu pecyn gwybodaeth.

Beth sydd ymlaen

Mae’r Ymweliad Tywysedig â’r Campws yn cynnwys cyflwyniad am y Brifysgol, sesiwn holi ac ateb gyda phanel o fyfyrwyr presennol, a thaith o amgylch Campws Parc Cathays.

Gan fod ein myfyrwyr yn byw ac yn astudio yma ar hyn o bryd, ni fydd modd ymweld â'n neuaddau preswyl nac ysgolion academaidd unigol yn ystod yr Ymweliad Tywysedig hwn â’r Campws.

Mynd o le i le

Mae’r holl adeiladau ar Gampws Cathays o fewn pellter cerdded i'w gilydd. Os hoffech chi fynd ar daith o amgylch y ddinas, gallwch fynd ar daith bws cwmni teithio City Sightseeing Caerdydd.

Hygyrchedd

Ein nod yw cynnig amgylchedd hygyrch i bob ymgeisydd, myfyriwr ac ymwelydd. Os bydd gennych chi neu un o'ch grŵp ofynion arbennig, byddwn yn gwneud trefniadau ar eu cyfer.