Ewch i’r prif gynnwys

Cynlluniwch eich diwrnod

Bydd angen i chi ddod â’ch tocyn Eventbrite gyda chi ar y diwrnod, naill ai ar ddyfais neu wedi'i argraffu.

Cyrraedd a chofrestru

Cynhelir y Diwrnod Agored rhwng 09:00-16:00 ddydd Gwener 5 Gorffennaf 2019, ac mae croeso i chi ddod a gadael fel y mynnoch yn ystod y diwrnod.

Ar ôl cyrraedd Prifysgol Caerdydd, ewch i’r dderbynfa ym Mhrif Adeilad y Brifysgol i gofrestru a chasglu pecyn gwybodaeth.

Bydd staff a myfyrwyr (fydd yn gwisgo crysau-t y Brifysgol) ar gael hefyd i roi rhagor o gyngor ac arweiniad ar ôl i chi cyrraedd.

Beth sydd ymlaen

Os ydych eisiau cynllunio eich diwrnod ar eich ffôn symudol, beth am lawrlwytho ap y Diwrnod Agored.

Rhaglen Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd

Rhaglen Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd

5 Gorffennaf 2019

Gwelwch yr hyn sy’n digwydd ar ein Diwrnod Agored ddydd Gwener 5 Gorffennaf 2019.

PDF

Mynd o le i le

Mae holl adeiladau ar Gampws Cathays o fewn pellter cerdded i'w gilydd. Rydym hefyd cynnig gwasanaethau bws gwennol am ddim rhwng y lleoliadau canlynol drwy gydol y dydd:

  • Prif Adeilad y Brifysgol (Rhodfa'r Amgueddfa) i Neuaddau Preswyl y Myfyrwyr yn Nhal-y-bont
  • Prif Adeilad y Brifysgol (Rhodfa'r Amgueddfa) i Gampws Parc y Mynydd Bychan
  • Prif Adeilad y Brifysgol (Plas y Parc) i Adeiladau’r Frenhines/Trevithick

Noder bod Bws Gwennol Parc y Mynydd Bychan hefyd yn galw ym Mhreswylfeydd Tal-y-bont ar ei daith yn ôl i'r Prif Adeilad

Hygyrchedd

Ein nod yw cynnig amgylchedd hygyrch i bob ymgeisydd, myfyriwr ac ymwelydd. Os oes gennych chi neu aelod o'ch parti ofynion arbennig, cysylltwch â ni o flaen llaw i drafod eich anghenion.

Cefnogaeth Anabledd (Cathays)

Ysgolion Campws Parc y Mynydd Bychan

Mae lleoedd parcio yn brin iawn ar Gampws Parc y Mynydd Bychan felly rydym yn argymell eich bod yn defnyddio ein bws gwennol o du blaen y Prif Adeilad lle byddwch yn cofrestru ar ôl cyrraedd.

Bydd gweithgareddau’r Diwrnod Agored ar gyfer Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth a Deintyddiaeth yn cael eu cynnal ar draws y ddau gampws.

Diwrnodau Agored ar Ddydd Sadwrn

Oherwydd rheoliadau’r GIG, nid yw’r Ysbyty Deintyddol, lle mae’r Ysgol Deintyddiaeth wedi’i lleoli, yn agor ar benwythnosau. O ganlyniad i hyn, ni fydd teithiau o gwmpas yr Ysgol Deintyddiaeth ar Ddiwrnodau Agored Dydd Sadwrn, ond bydd yr Ysgol yn dal i gynnal amrywiaeth o weithgareddau a chyflwyniadau. Cewch ragor o wybodaeth yn ein rhaglen.

Bydd bysiau gwennol ar gael yn Rhodfa'r Amgueddfa ger y Prif Adeilad rhwng 09:00 a 15:00 i fynd ag ymwelwyr i Gampws y Mynydd Bychan. Sylwer: Bydd y bws olaf yn gadael y Prif Adeilad am 15:00 a bydd y bws olaf yn dychwelyd o Gampws Parc y Mynydd Bychan am 16:30.

  • Dywedodd 93% o ymwelwyr bod ardal Campws y Brifysgol 2016 yn ‘Ardderchog’ neu'n ‘Dda’