Ewch i’r prif gynnwys

Cynlluniwch eich diwrnod

Bydd angen i chi ddod â’ch tocyn Eventbrite gyda chi ar y diwrnod, naill ai ar ddyfais neu wedi'i argraffu.

Cyrraedd a chofrestru

Cynhelir y Diwrnod Agored rhwng 09:00-16:00, ac mae croeso i chi ddod a gadael fel y mynnoch yn ystod y diwrnod.

Ar ôl cyrraedd Prifysgol Caerdydd, ewch i’r dderbynfa ym Mhrif Adeilad y Brifysgol i gofrestru a chasglu pecyn gwybodaeth.

Bydd staff a myfyrwyr (fydd yn gwisgo crysau-t y Brifysgol) ar gael hefyd i roi rhagor o gyngor ac arweiniad ar ôl i chi cyrraedd.

Beth sydd ymlaen

Bydd y rhaglen ar gael yn nes at ddyddiad ein Diwrnod Agored nesaf.

Mynd o le i le

Mae holl adeiladau ar Gampws Cathays o fewn pellter cerdded i'w gilydd. Rydym hefyd cynnig gwasanaethau bws gwennol am ddim rhwng y lleoliadau canlynol drwy gydol y dydd:

  • Prif Adeilad y Brifysgol (Rhodfa'r Amgueddfa) i Neuaddau Preswyl y Myfyrwyr yn Nhal-y-bont
  • Prif Adeilad y Brifysgol (Rhodfa'r Amgueddfa) i Gampws Parc y Mynydd Bychan
  • Prif Adeilad y Brifysgol (Plas y Parc) i Adeiladau’r Frenhines/Trevithick
  • Prif Adeilad y Brifysgol (Rhodfa'r Amgueddfa) i Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Noder bod Bws Gwennol Parc y Mynydd Bychan hefyd yn galw ym Mhreswylfeydd Tal-y-bont ar ei daith yn ôl i'r Prif Adeilad.

Hygyrchedd

Ein nod yw cynnig amgylchedd hygyrch i bob ymgeisydd, myfyriwr ac ymwelydd. Os oes gennych chi neu aelod o'ch parti ofynion arbennig, cysylltwch â ni o flaen llaw i drafod eich anghenion.

Cefnogaeth anabledd

Gadael eich bagiau

Os ydych yn teithio gyda bagiau a hoffech eu gadael rywle am y diwrnod, noder na allwn gadw eitemau yn y Brifysgol oherwydd rhesymau diogelwch. Os ydych yn aros yng Nghaerdydd, awgrymwn eich bod yn gofyn i’r rheini sy’n gyfrifol am eich llety a oes cyfleusterau cadw bagiau gyda nhw. Fel arall, mae rhestr o gyfleusterau gadael bagiau yn agos i ganol y ddinas. Noder bod y lleoliadau a restrir yn rhai sy’n allanol i’r Brifysgol, ac nid ydym yn eu cymeradwyo.

Ysgolion Campws Parc y Mynydd Bychan

Mae’r Ysgol Deintyddiaeth, y Gwyddorau Gofal Iechyd a Meddygaeth wedi’u lleoli ar Gampws Parc y Mynydd Bychan yn bennaf. Fodd bynnag, ar Ddiwrnodau Agored, mae’n bosibl y bydd yr Ysgolion yn cynnal rhai gweithgareddau a chyflwyniadau ar Gampws Parc y Mynydd Bychan a Pharc Cathays. Bydd manylion am hyn yn y rhaglen Diwrnod Agored berthnasol.

Gan fod Campws Parc y Mynydd Bychan yn gartref i Ysbyty Athrofaol Cymru, ac yn safle prysur iawn heb lawer o leoedd parcio, rydym yn argymell yn gryf bod ymwelwyr yn defnyddio ein gwasanaeth bws gwennol Diwrnod Agored rhad ac am ddim rhwng y ddau gampws.

Bydd ein bws gwennol i Gampws Parc y Mynydd Bychan ar gael o’r Prif Adeilad yng Nghampws Parc Cathays (lle mae ymwelwyr yn cofrestru ar ôl cyrraedd) rhwng 09:00-15:00. Bydd y bws olaf yn gadael y Prif Adeilad am 15:00 a bydd y bws olaf sy’n dychwelyd i’r Prif Adeilad o Gampws Parc y Mynydd Bychan yn gadael am 16:30.

Diwrnodau Agored ar Ddydd Sadwrn

Oherwydd rheoliadau’r GIG, nid yw’r Ysbyty Deintyddol, lle mae’r Ysgol Deintyddiaeth wedi’i lleoli, yn agor ar benwythnosau.

Felly, nid ydym yn gallu cynnig teithiau o gwmpas yr Ysgol Deintyddiaeth yn ystod Diwrnodau Agored a gynhelir ar ddydd Sadwrn.

Fodd bynnag, bydd yr Ysgol Deintyddiaeth yn cynnal amrywiaeth o gyflwyniadau a gweithgareddau ar ein Campws Parc Cathays.