Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd eraill i ymweld â’r Brifysgol

Os nad ydych yn gallu mynd i ddiwrnod agored, mae sawl ffordd arall o gael gwybod am fyw ac astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwyliwch ein taith rithwir o gwmpas y campws

Taith hunan-dywysedig o amgylch y campws

Fe gewch gyfarwyddiadau ynghylch ble i fynd o amgylch y campws yn ogystal â ffeithiau diddorol am ein cyfleusterau. Dylai’r daith bara tua awr. Nid yw'r daith hunan-dywysiedig yn cynnwys mynd o amgylch Campws Parc y Mynydd Bychan nac ystafelloedd yn y Neuaddau Preswyl.

Campws Parc Cathays: taith hunandywys

Campws Parc Cathays: taith hunandywys

5 Awst 2015

Defnyddiwch ein taith hunandywys i weld Prifysgol Caerdydd ar droed.

DownloadPDF

Os nad oes modd i chi lawrlwytho’r daith hunan-dywysedig o amgylch y campws, cewch gopi yn nerbynfa’r Prif Adeilad.

Os hoffech siarad â thiwtor derbyn myfyrwyr yn ystod y daith hunan-dywysedig o amgylch y campws, bydd angen i chi wneud eich trefniadau eich hun gyda'r ysgol academaidd berthnasol.

Ymweld ag Ysgolion Academaidd

Diwrnodau agored i’r rheini sydd wedi cael cynnig lle

Mae pob Ysgol Academaidd yn cynnal diwrnodau agored i fyfyrwyr sydd wedi cael cynnig lle gan y Brifysgol. Dim ond y rhai a gaiff wahoddiad yn y post neu drwy ebost sy’n cael mynd i’r digwyddiadau hyn. Fel arfer, fe gewch eich cyflwyno i’r ysgol, y staff a’r academyddion yn ogystal â chael cyfle gwych i gwrdd â myfyrwyr a allai fod ar yr un cwrs â chi.

Yn ystod y Diwrnod Agored, bydd yr Ysgol yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am y cwrs, yr ysgoloriaethau sydd ar gael, ac fe gewch eich tywys o amgylch pob twll a chornel o’ch darpar ysgol neu goleg.

Meddygaeth a Deintyddiaeth

Mae myfyrwyr israddedig yr Ysgol Meddygaeth yn dysgu sgiliau labordy o’r radd flaenaf.
Mae myfyrwyr israddedig yr Ysgol Meddygaeth yn dysgu sgiliau labordy o’r radd flaenaf.

Yn ogystal â diwrnodau agored y Brifysgol, mae’r Ysgol Meddygaeth a'r Ysgol Deintyddiaeth yn cynnal digwyddiadau arbennig i roi gwybodaeth. Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr, rhieni, athrawon, ymgeiswyr a chynghorwyr gyrfaoedd gael dealltwriaeth fanylach o gyrsiau ein Hysgol a'r cyfleusterau sydd ar gael.

Cewch gyfle i:

  • gwrdd â staff derbyn myfyrwyr
  • sgwrsio â myfyrwyr presennol
  • gweld ein cyfleusterau
  • rhoi cynnig ar eich sgiliau clinigol o dan oruchwyliaeth.

Fel arall, mae rhagor o wybodaeth ar gael am fywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnwys Cyfleoedd Byd-eang ac Ieithoedd i Bawb.