Ewch i’r prif gynnwys

Sesiynau byw

Rydym yma i ateb eich holl gwestiynau, felly ymunwch ag un o'n sgyrsiau neu wyliwch ein gweminar.

Pam astudio gyda ni?

Mewn byd sy’n gynyddol fyd-eang ac yn newid yn gyflym, nid yw erioed wedi bod yn bwysicach deall ymddygiad, agweddau a chymhelliant pobl a sut y caiff cyfle a llwyddiant eu llywio gan ein rhyngweithiadau â’r sefydliadau a’r strwythurau sy’n ein hamgylchynu.

briefcase

Lleoliadau ac astudio dramor

Estynnwch eich astudiaeth i bedair blynedd, gan dreulio blwyddyn ar leoliad proffesiynol neu’n astudio dramor.

tick

Ymchwil ragorol

Gosodwyd ni yn y 3ydd safle yn y DU ar gyfer ein hymchwil mewn Cymdeithaseg (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

rosette

Cyflogadwyedd

Roedd 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio. (DLHE 2016/17)

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio'r gwyddorau cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig cipolwg ar ein cyrsiau israddedig yn y Gwyddorau Cymdeithasol, sut rydym ni'n addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Gallwch hefyd wylio ein fideos am y gwyddorau cymdeithasol ar ein rhestr chwarae YouTube.

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Mwy o wybodaeth am astudio yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Uchafbwynt fy ngradd oedd gwneud fy nhraethawd hir, gan fy mod yn ddigon lwcus i gael y cyfle i fynd i Seland Newydd am leoliad dros haf fy ail flwyddyn. Roeddwn i ym Mhrifysgol Auckland yn gwneud gwaith ymchwil mewn ysgolion.
Megan Whiteley BSc Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol

Students outside Glamorgan Building

Bywyd myfyriwr gwyddorau cymdeithasol

Rydym yn falch iawn o'n cymuned myfyrwyr ac yn ymrwymo i’ch helpu i fwynhau eich amser yng Nghaerdydd.

Student hub

Lleoliadau gwaith

Cewch droi damcaniaeth yn ymarfer gyda lleoliad gwaith. Gall y mwyafrif o'n myfyrwyr ymgymryd â lleoliad gwaith byr yn ystod yr ail flwyddyn, neu estyn eu hastudiaethau i bedair blynedd, gan dreulio'r drydedd ar leoliad proffesiynol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Profiad campws diogel ar gyfer 2020/21

Rydym wrthi'n rhoi mesurau amddiffynnol ar waith i sicrhau bod eich amser gyda ni’n ddiogel ac yn bleserus yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Camau nesaf

academic-school

Gweld ein holl gyrsiau y Gwyddorau Cymdeithasol

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig ar gyfer 2021.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.