Ewch i’r prif gynnwys

Ffeiriau a chonfensiynau

Student on laptop

Er nad ydym yn gallu teithio i gwrdd â chi wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, mae llu o gyfleoedd o hyd i chi gysylltu â ni mewn ffeiriau a chonfensiynau rhithwir.

Nid oes gennym ragor o ddigwyddiadau rhithwir ar y gweill, ond bydd gennym rai yn y flwyddyn newydd.

Cysylltwch â ni

Rydym ni yma i’ch cefnogi a helpu mewn unrhyw ffordd bosibl.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cais, eich cwrs neu unrhyw bryderon a allai fod gennych ynghylch astudio gyda ni, cysylltwch â ni.