Ewch i’r prif gynnwys

Ffeiriau a chonfensiynau

Student on laptop

Er nad ydym yn gallu teithio i gwrdd â chi wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, mae llu o gyfleoedd o hyd i chi gysylltu mewn ffeiriau  a chonfensiynau rhithwir.

DigwyddiadDyddiad
Sioe Genedlaethol i Ymadawyr Coleg ac Ysgol 1 Rhagfyr 2020
Ffair Addysg Uwch rithwir Astudio yng Nghymru3 Rhagfyr 2020

Cysylltwch â ni

Rydym ni yma i’ch cefnogi a helpu mewn unrhyw ffordd bosibl.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cais, eich cwrs neu unrhyw bryderon a allai fod gennych ynghylch astudio gyda ni, cysylltwch â ni.