Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd

Rydym yn cynnig Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd gwerth £3,000 i fyfyrwyr cymwys.

Mae’r Ysgoloriaethau yn daliadau arian parod, ac nid oes prawf modd ar eu cyfer. Rhoddir yr ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig y DU yn ymgymryd â phwnc gradd cymwys fydd yn dechrau eu hastudiaethau ym mis Medi 2018 neu 2019.

Ein hysgoloriaethau

Er mwyn cael ysgoloriaeth, bydd angen i chi:

  • gyflawni isafswm graddau AAA yn lefel A (neu gymhwyster cyfwerth)
  • bodloni pob agwedd arall o’ch cynnig
  • derbyn cynnig o le ym Mhrifysgol Caerdydd ar sail bendant erbyn 31 Gorffennaf 2018 (ar gyfer mynediad 2018) neu 31 Gorffennaf 2019 (ar gyfer mynediad 2019).
  • bodloni holl delerau ein telerau ac amodau

Nid oes angen i chi wneud cais am yr ysgoloriaethau hyn. Byddwch yn cael eich ystyried yn awtomatig am wobr os:

  • ydych wedi derbyn eich cynnig ar gyfer rhaglen radd ddynodedig gan Brifysgol Caerdydd ar sail bendant erbyn 31 Gorffennaf 2018 (ar gyfer mynediad 2018) neu 31 Gorffennaf 2019 (ar gyfer mynediad 2019) ac
  • wedi derbyn a chadarnhau eich canlyniadau arholiad erbyn 31 Awst 2018 (ar gyfer mynediad 2018) neu 31 Awst 2019 (ar gyfer mynediad 2019).

Os ydych wedi ennill ysgoloriaeth, cewch eich hysbysu yn ysgrifenedig erbyn 31 Hydref yn y flwyddyn rydych yn dechrau eich cwrs. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn derbyn £1,500 yn y flwyddyn gyntaf, ac yn amodol i berfformiad academaidd boddhaol parhaus. Bydd y £1,500 sy’n weddill yn cael ei dalu mewn rhandaliadau cyfartal ym mhob un o’r blynyddoedd sy’n weddill o’u cwrs.

Am ganllawiau ar gymhwysterau cyfatebol derbyniol, a chyngor arall am ysgoloriaethau, cysylltwch â’r Swyddfa Cyllid Myfyrwyr:

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Pynciau gradd cymwys

Mae'r cyrsiau canlynol yn gymwys ar gyfer ysgoloriaeth Prifysgol Caerdydd.

Ysgol Biowyddorau

Ysgol Cemeg

Ysgol Cerddoriaeth

Ysgol Cyfrifiadureg

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd

Ysgol y Gymraeg

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Ysgol Ieithoedd Modern

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Ysgol Peirianneg

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth