Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd - Mynediad 2020

Rydym yn cynnig Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd gwerth £3,000 i fyfyrwyr cymwys.

Taliadau arian parod yw'r ysgoloriaethau, ac nid oes prawf modd ar eu cyfer. Cyflwynir yr ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig y DU sy'n astudio pwnc gradd cymwys ac sy'n dechrau eu hastudiaethau ym mis Medi 2020.

Pwy sy’n gymwys

Er mwyn ennill ysgoloriaeth, mae'n rhaid eich bod chi:

 • yn fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig sy’n dod i Brifysgol Caerdydd ym mis Medi 2020 ac sy’n dilyn un o'r rhaglenni gradd a ddynodwyd ar gyfer ysgoloriaeth
 • wedi cyflawni graddau AAA o leiaf ar lefel Safon Uwch (neu gymhwyster cyfatebol)
 • wedi bodloni pob agwedd arall o'ch cynnig
 • wedi derbyn eich cynnig ym Mhrifysgol Caerdydd, a hynny'n bendant, erbyn 31 Gorffennaf 2020 (i ddechrau yn 2020).
 • wedi bodloni ein holl delerau ac amodau.

Pynciau gradd cymwys

Mae'r cyrsiau canlynol yn gymwys am ysgoloriaeth Prifysgol Caerdydd. Dewiswch Ysgol i weld y rhestr o gyrsiau cymwys.

Mae cyrsiau 2020 nawr wedi cau. Mae gwybodaeth am flwyddyn academaidd 2021 ar gael ar ein tudalen Ysgoloriaeth Prifysgol Caerdydd - mynediad 2021.

 • BSc Niwrowyddoniaeth
 • BSc Niwrowyddoniaeth gyda Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol
 • MNeuro Niwrowyddoniaeth
 • MNeuro Niwrowyddoniaeth gyda Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol
 • BSc Cemeg
 • BSc Cemeg gyda Phrofiad Diwydiannol
 • MChem Cemeg
 • MChem Cemeg gyda Blwyddyn Dramor
 • MChem Cemeg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • BSc Cyfrifiadureg
 • BSc Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • BSc Cyfrifiadureg gyda Chyfrifiadura Perfformiad Uchel
 • BSc Cyfrifiadureg gyda Chyfrifiadura Perfformiad Uchel gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • BSc Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg
 • BSc Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • BSc Cyfrifiadureg gyda Chyfrifiadura Gweledol
 • BSc Cyfrifiadureg gyda Chyfrifiadura Gweledol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • BSc Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol
 • BSc Geowyddor Amgylcheddol
 • BSc Geowyddor Amgylcheddol gyda blwyddyn mewn diwydiant
 • BSc Daeareg Fforio ac Adnoddau
 • BSc Daeareg Fforio ac Adnoddau gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • BSc Daeareg
 • BSc Daearyddiaeth Amgylcheddol
 • BSc Daearyddiaeth y Môr
 • BSc Daearyddiaeth y Môr gyda blwyddyn mewn diwydiant
 • MESci Geowyddor Amgylcheddol
 • MESci Daeareg Fforio ac Adnoddau
 • MESci Daeareg
 • MESci Daearyddiaeth y Môr
 • MESci Daearyddiaeth Amgylcheddol
 • BEng Perianneg Drydanol ac Electronig
 • BEng Peirianneg Drydanol ac Electronig gyda Blwyddyn mewn diwydiant
 • MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig
 • MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig (Rhyngwladol)
 • MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • BEng Peirianneg Integredig
 • BEng Peirianneg Integredig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • MEng Peirianneg Integredig
 • MEng Peirianneg Integredig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • MEng Peirianneg Integredig gyda Blwyddyn yn Ewrop (Ffrainc)
 • MEng Peirianneg Integredig gyda Blwyddyn yn Ewrop (Yr Almaen)
 • MEng Peirianneg Integredig gyda Blwyddyn yn Ewrop (Sbaen)
 • MEng Peirianneg Integredig (Rhyngwladol)
 • MEng Peirianneg Integredig (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • BEng Peirianneg Feddygol
 • BEng Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • MEng Peirianneg Feddygol
 • MEng Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • MEng Peirianneg Feddygol (Rhyngwladol)
 • MEng Peirianneg Feddygol (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
 • BA Athroniaeth
 • BA Athroniaeth a Chymraeg
 • BA Athroniaeth a Cherddoriaeth
 • BA Athroniaeth ac Eidaleg
 • BA Athroniaeth a Ffrangeg
 • BA Athroniaeth a Sbaeneg
 • BA Athroniaeth ac Archaeoleg
 • BSc Cynllunio a Datblygu Trefol (3 blynedd)
 • BSc Cynllunio a Datblygu Trefol (4 blynedd)
 • BSc Daearyddiaeth (Ddynol) a Chynllunio
 • BSc Daearyddiaeth a Chynllunio Dynol gyda Blwyddyn ar Lleoliad Proffesiynol (achrededig)
 • BN Nyrsio (Oedolion) - Derbyniad mis Mawrth - Mynediad 2020 yn unig
 • BN Nyrsio (Iechyd Meddwl) - Derbyniad mis Mawrth - Mynediad 2020 yn unig
 • BA Archaeoleg
 • BSc Archaeoleg
 • BSc Cadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg
 • BA Archaeoleg a Ffrangeg
 • BA Archaeoleg ac Almaeneg
 • BA Archaeoleg ac Eidaleg
 • BA Archaeoleg ac Athroniaeth
 • BA Archaeoleg ac Astudiaethau Crefyddol
 • BA Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol
 • BA Astudiaethau Crefyddol ac Almaeneg
 • BA Astudiaethau Crefyddol a Cherddoriaeth
 • BA Athroniaeth ac Astudiaethau Crefyddol
 • BA Astudiaethau Crefyddol ac Eidaleg
 • BA Astudiaethau Crefyddol a Sbaeneg
 • BA Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol
 • BA Y Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant
 • BA Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Chymdeithaseg
 • BA Newyddiaduraeth a Chyfathrebu
 • BA Y Cyfryngau a Chyfathrebu
 • BA Newyddiaduraeth a Chymraeg
 • BA Almaeneg
 • BA Almaeneg a Ffrangeg
 • BA Almaeneg ac Eidaleg
 • BA Almaeneg a Sbaeneg
 • BA Almaeneg a Cherddoriaeth
 • BA Almaeneg ac Archaeoleg
 • BA Eidaleg
 • BA Italian and French
 • BA Italian and German
 • BA Eidaleg a Sbaeneg
 • BA Eidaleg a Chymraeg
 • BA Eidaleg a Cherddoriaeth
 • BA Eidaleg ac Archaeoleg
 • BA Sbaeneg
 • BA Sbaeneg a Ffrangeg
 • BA Sbaeneg ac Eidaleg
 • BA Sbaeneg ac Almaeneg
 • BA Sbaeneg a Chymraeg
 • BA Ffrangeg
 • BA Ffrangeg ac Eidaleg
 • BA Ffrangeg a Sbaeneg
 • BA Ffrangeg ac Almaeneg
 • BA Ffrangeg a Chymraeg
 • BA Ffrangeg ac Archaeloeg
 • BA Eidaleg ac Athroniaeth
 • BA Athroniaeth a Ffrangeg
 • BA Athroniaeth a Sbaeneg
 • BA Ffrangeg a Phortiwgaleg
 • BA Eidaleg a Phortiwgaleg
 • BA Japanese and Portuguese
 • BA Spanish and Portuguese
 • BA Almaeneg a Phortiwgaleg
 • BA Cerddoriaeth a Ffrangeg
 • BA Cyfieithu
 • BA Ieithoedd Modern a Chyfieithu
 • BA Siapanaeg a Ffrangeg
 • BA Siapanaeg ac Almaeneg
 • BA Siapanaeg ac Eidaleg
 • BA Siapanaeg a Sbaeneg
 • BA Tsieineeg Fodern
 • BA Cerddoriaeth
 • BA Cerddoriaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor
 • BMus Cerddoriaeth
 • BMus Cerddoriaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor
 • BA Cerddoriaeth ac Athroniaeth
 • BA Cerddoriaeth ac Astudiaethau Crefyddol
 • BA Cerddoriaeth a Ffrangeg
 • BA Cerddoriaeth ac Almaeneg
 • BA Cerddoriaeth ac Eidaleg
 • BA Cerddoriaeth a Chymraeg
 • BSc Astroffiseg
 • BSc Ffiseg
 • BSc Ffiseg gyda blwyddyn ar leoliad proffesiynol
 • BSc Ffiseg gyda Seryddiaeth
 • BSc Ffiseg gyda Seryddiaeth gyda blwyddyn ar leoliad Proffesiynol
 • BSc Ffiseg gyda Ffiseg Feddygol
 • MPhys Astroffiseg
 • MPhys Ffiseg
 • MPhys Ffiseg gyda blwyddyn ar leoliad Proffesiynol
 • MPhys Ffiseg gyda Seryddiaeth
 • MPhys Ffiseg gyda Seryddiaeth gyda blwyddyn ar leoliad proffesiynol
 • BSc Gwyddor Gymdeithasol
 • BSc Troseddeg
 • BA Addysg a'r Gymraeg
 • BSc Dadansoddeg Gymdeithasol
 • BSc Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol
 • BA Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chymdeithaseg
 • BA yn y Gymraeg
 • BA Cymraeg a Ffrangeg
 • BA Eidaleg a Chymraeg
 • BA Cymraeg a Sbaeneg
 • BA Cymraeg ac Athroniaeth
 • BA Cerddoriaeth a Chymraeg
 • BA Addysg a'r Gymraeg
 • BA Cymraeg a’r Gweithle Proffesiynol

Swm a ddyfarnwyd

Y cyfanswm a ddyfernir yw £3,000. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn cael £1,500 yn eu blwyddyn gyntaf, ac yn amodol ar berfformiad academaidd sy'n parhau'n foddhaol, telir y gweddill o £1,500 mewn rhandaliadau cyfartal ym mhob un o'r blynyddoedd sy'n weddill yn eu cwrs.

Sut i wneud cais

Does dim angen i chi wneud cais am yr ysgoloriaeth hon. Byddwch chi'n cael eich ystyried ar gyfer dyfarniad yn awtomatig os:

 • ydych chi wedi derbyn eich cynnig ar gyfer rhaglen gradd ddynodedig gan Brifysgol Caerdydd, a hynny'n bendant, erbyn 31 Gorffennaf 2020 (i ddechrau yn 2020) ac
 • byddwn wedi derbyn a chadarnhau eich canlyniadau arholiad erbyn 31 Awst 2020 (i ddechrau yn 2020).

Os ydych yn gymwys am ysgoloriaeth, byddwch yn cael gwybod yn ysgrifenedig erbyn 31 Hydref yn y flwyddyn y byddwch yn dechrau eich cwrs.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y wobr hon, gan gynnwys arweiniad ynghylch cymwysterau cyfatebol derbyniol, cysylltwch â’r tîm Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau