Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd

Rydym yn cynnig Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd gwerth £3,000 i fyfyrwyr cymwys.

Taliadau arian parod yw'r ysgoloriaethau, ac nid oes prawf modd ar eu cyfer. Cyflwynir yr ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig y DU sy'n astudio pwnc gradd cymwys ac sy'n dechrau eu hastudiaethau ym mis Medi 2020.

Pwy sy’n gymwys

Er mwyn ennill ysgoloriaeth, mae'n rhaid eich bod chi:

  • yn fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig sy’n dod i Brifysgol Caerdydd ym mis Medi 2020 ac sy’n dilyn un o'r rhaglenni gradd a ddynodwyd ar gyfer ysgoloriaeth
  • wedi cyflawni graddau AAA o leiaf ar lefel Safon Uwch (neu gymhwyster cyfatebol)
  • wedi bodloni pob agwedd arall o'ch cynnig
  • wedi derbyn eich cynnig ym Mhrifysgol Caerdydd, a hynny'n bendant, erbyn 31 Gorffennaf 2020 (i ddechrau yn 2020).
  • wedi bodloni ein holl delerau ac amodau.

Pynciau gradd cymwys

Mae'r cyrsiau canlynol yn gymwys am ysgoloriaeth Prifysgol Caerdydd. Dewiswch Ysgol i weld y rhestr o gyrsiau cymwys.

Swm a ddyfarnwyd

Y cyfanswm a ddyfernir yw £3,000. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn cael £1,500 yn eu blwyddyn gyntaf, ac yn amodol ar berfformiad academaidd sy'n parhau'n foddhaol, telir y gweddill o £1,500 mewn rhandaliadau cyfartal ym mhob un o'r blynyddoedd sy'n weddill yn eu cwrs.

Sut i wneud cais

Does dim angen i chi wneud cais am yr ysgoloriaeth hon. Byddwch chi'n cael eich ystyried ar gyfer dyfarniad yn awtomatig os:

  • ydych chi wedi derbyn eich cynnig ar gyfer rhaglen gradd ddynodedig gan Brifysgol Caerdydd, a hynny'n bendant, erbyn 31 Gorffennaf 2020 (i ddechrau yn 2020) ac
  • byddwn wedi derbyn a chadarnhau eich canlyniadau arholiad erbyn 31 Awst 2020 (i ddechrau yn 2020).

Os ydych yn gymwys am ysgoloriaeth, byddwch yn cael gwybod yn ysgrifenedig erbyn 31 Hydref yn y flwyddyn y byddwch yn dechrau eich cwrs.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y wobr hon, gan gynnwys arweiniad ynghylch cymwysterau cyfatebol derbyniol, cysylltwch â’r tîm Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau