Ewch i’r prif gynnwys

Dyfarniad Cyfle i Geiswyr Lloches

Mae ceiswyr lloches a phlant i geiswyr lloches yn aml yn methu â chael mynediad at gymorth cyllid myfyrwyr arferol y DU. Mae dau ddyfarniad ar gael i helpu myfyrwyr cymwys.

Pwy sy’n gymwys

Myfyrwyr sydd naill ai’n geiswyr lloches neu blant i geiswyr lloches. Nodwch na fydd myfyrwyr sy’n astudio Gwyddorau Gofal Iechyd, Deintyddiaeth neu Feddygaeth yn gymwys am y dyfarniad hwn.

Swm a ddyfarnwyd

Mae dau ddyfarniad ar gael. Byddant yn talu am gost ffioedd dysgu ac yn rhoi grant nad yw'n ad-daladwy o £4,000 y flwyddyn ar gyfer eich costau byw. Byddwch hefyd yn cwrdd, ac yn cael cymorth gan, gynghorydd a all eich helpu wrth bontio i Addysg Uwch.

Sut i wneud cais

  1. Darllenwch y nodiadau arweiniol.
  2. Darllenwch y telerau ac amodau.
  3. Cwblhewch y ffurflen gais.

Mae ceisiadau ar gyfer yr ysgoloriaeth hon yn cau ar 12 Mehefin 2020. Gwneir penderfyniadau erbyn mis Awst 2020. Bydd pob myfyriwr, p’un ai’n llwyddiannus neu’n aflwyddiannus, yn cael hysbysiad.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ynghylch y dyfarniad hwn, cysylltwch â’r Tîm Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau