Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-19 o 19 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Gwleidyddiaeth a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: LR24

Arbenigedd mewn gwleidyddiaeth wedi’i gyfuno gyda rhuglder mewn Sbaeneg fydd, gobeithio, yn agor drysau gyrfaol i chi.

LR24

Almaeneg a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: RR24

Mae’r cwrs gradd cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i gyfuno astudio cwrs poblogaidd ieithoedd Ewropeaidd o Almaeneg a Sbaeneg.

RR24

Sbaeneg ac Athroniaeth (BA)

Côd UCAS: RV45

Mae gradd Gyd-anrhydedd Sbaeneg ac Athroniaeth yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

RV45

Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: R400

Fel myfyriwr Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn cael eich addysgu gan aelodau o staff sy’n cymryd rhan gweithredol mewn ymchwil o wahanol fathau o bynciau sy’n ymwneud a Sbaen ac America Ladin.

R400

Portiwgaleg a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: G5Y5

Mae’r radd BA Portiwgaled a Siapanaeg (cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth dwy iaith ryngwladol bwysig.

G5Y5

Sbaeneg a Siapanaeg (BA)

Côd UCAS: TR24

Mae gradd cydanrhydedd mewn Sbaeneg a Siapanaeg yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth o ddwy iaith ryngwladol o bwys.

TR24

Eidaleg a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: RR34

Mae Gradd BA Eidaleg a Sbaeneg (Gradd Cyd-Anrhyedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i astudio dwy iaith ramantus ar lefel addysg uwch.

RR34

Cymraeg a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: QR54

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith rhyngwladol sy’n tyfu’n gyflym gyda’r Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant.

QR54

Iaith Saesneg a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: QR3K

Bydd y graddau Cyd-anrhydedd mewn Iaith Saesneg a Sbaeneg yn rhoi i chi'r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd prifysgol.

QR3K

Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Côd UCAS: QR34

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg yn eich darparu â’r cyfle i arbenigo mewn dwy raglen cwrs gradd.

QR34

Sbaeneg ac Economeg (BA)

Côd UCAS: LR14

Bydd ein gradd Sbaeneg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth o ddadansoddi economaidd. Mae hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

LR14

Hanes yr Henfyd a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: RV4C

O fewn y cynllun gradd hwn, bydd myfyrwyr yn cael y dewis i baru iaith ryngwladol sy'n tyfu'n gyflym gydag astudiaeth academaidd draddodiadol o wareiddiad hynafol.

RV4C

Ffrangeg a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: RR14

Drwy gyfuno'r ddau bwnc, bydd myfyrwyr yn dysgu cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth y gellir eu defnyddio mewn sawl maes. Bydd y rhain hefyd o les ym myd gwaith ac yn helpu agor y drysau i amrywiaeth o yrfaoedd posibl.

RR14

Astudiaethau Crefyddol a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: RV46

Mae Astudiaethau Crefyddol a Sbaeneg BA (Gradd Cydanrhydedd) yn galluogi i fyfyrwyr gyfuno Astudiaethau Crefyddol, sydd wedi ffurfio rhan o fywyd dynol ers y dechreuad, gydag un o'r ieithoedd sy’n cael ei siarad mwyaf yn y byd.

RV46

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N1R4

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth.

N1R4

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Côd UCAS: L1RY

Mae deall yr agweddau damcaniaethol Economeg yn caniatáu myfyrwyr i ymgysylltu â nifer o broblemau a materion polisi.

L1RY

Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (gydag Iaith) (BSc Econ)

Côd UCAS: L292

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl mewn iaith dramor yn fanteisiol ar gyfer y rheiny sy’n ystyried gyrfa mewn maes rhyngwladol.

L292

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Côd UCAS: L1R4

Bydd ein gradd Economeg â Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth drwyadl o ddadansoddiad economaidd ac yn eich ysgogi chi i werthfawrogi’r dadansoddiad mewn deall problemau economaidd ac amryw eang o faterion

L1R4

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N3R4

Mae hyn o ddiddordeb penodol i’r rheiny sydd yn dymuno ymuno â’r sector cyllidol gan ei fod yn medru darparu myfyrwyr gyda’r cyfle i gael gwybodaeth economaidd arbenigol o weithredai o sectorau ariannol a chyllidol.

N3R4