Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-17 o 17 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Rheoli Busnes (BSc)

Côd UCAS: N201

Bydd ein rhaglen hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.

N201

Economeg ac Astudiaethau Rheolaeth (BSc Econ)

Côd UCAS: LN12

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

LN12

Rheoli Busnes (Marchnata) (BSc)

Côd UCAS: NN25

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn marchnata.

NN25

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) (BSc)

Côd UCAS: N202

Dewiswch dreulio semester dramor wrth ddatblygu’r ymwybyddiaeth ddiwylliannol, yr wybodaeth a’r sgiliau i wneud gwahaniaeth fel rheolwr rhyngwladol cyfrifol.

N202

Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) (BSc)

Côd UCAS: NN26

Mae ein rhaglen sy’n canolbwyntio ar arfer yn rhoi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn adnoddau dynol.

NN26

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N1R4

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth.

N1R4

Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) (BSc)

Côd UCAS: N291

Caiff ein rhaglen sy’n edrych i’r dyfodol ei darparu mewn partneriaeth â NOVUS Life, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi wneud gwahaniaeth yn y diwydiant logisteg.

N291

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg (BSc)

Côd UCAS: NQ26

Mae’r BSc Rheoli Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi myfyrwyr at gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

NQ26

Rheoli Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 457D

Bydd ein rhaglen hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.

457D

Economeg ac Astudiaethau Rheoli gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Côd UCAS: 5Q32

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

5Q32

Rheoli Busnes (Marchnata) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 8J73

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn marchnata.

8J73

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: N290

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N290

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N1R2

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N1R2

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 2B68

Datblygwch yr ymwybyddiaeth ddiwylliannol, yr wybodaeth a’r sgiliau i wneud gwahaniaeth fel rheolwr rhyngwladol cyfrifol yn y brifysgol ac yn ystod eich blwyddyn ar leoliad proffesiynol.

2B68

Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 856J

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Fusnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

856J

Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: A321

Mae Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Fusnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

A321

Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: NQ28

Mae’r BSc Rheoli Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi myfyrwyr at gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

NQ28