Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-17 o 17 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Rheoli Busnes (Marchnata) (BSc)

Côd UCAS: NN25

Mae graddau-gysylltiedig Busnes yng Nghaerdydd yn canolbwyntio ar ddatblygu craidd cadarn o wybodaeth yn y maes rheoli busnes.

NN25

Rheoli Busnes (BSc)

Côd UCAS: N201

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N201

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) (BSc)

Côd UCAS: N202

Mae’r radd Rheoli Busnes (rheoli rhyngwladol) yn cynnwys opsiwn i dreulio un semester dramor o fewn y cwrs gradd tair blynedd.

N202

Economeg ac Astudiaethau Rheolaeth (BSc Econ)

Côd UCAS: LN12

Mae’r cwrs gradd cydanrhydedd mewn Economeg ac Astudiaethau Rheoli yn rhoi’r cynnig i fyfyrwyr gyfuno'r prif elfennau o Economeg Busnes gydag Astudiaethau Rheoli.

LN12

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N1R4

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth.

N1R4

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg (BSc)

Côd UCAS: NQ26

Mae’r BSc Rheoli Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi myfyrwyr at gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

NQ26

Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) (BSc)

Côd UCAS: N291

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amryw o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa mewn busnes a rheoli, gan adlewyrchu ar yr amrywiaeth o ran ymchwil arbenigol gan academyddion yr Ysgol Fusnes a datblygiadau yn y byd busnes.

N291

Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) (BSc)

Côd UCAS: NN26

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni gradd ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa mewn Busnes a Rheoli. Gan adlewyrchu ar yr amryw o arbenigedd ymchwil o academyddion yr Ysgol Fusnes a datblygiadau ym myd Busnes.

NN26

Rheoli Busnes (Marchnata) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 8J73

Mae graddau sy’n gysylltiedig â Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd yn canolbwyntio ar ddatblygu craidd cadarn o wybodaeth yn y maes rheoli busnes.

8J73

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 2B68

Mae’r radd Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) yn cynnwys dewis i dreulio un semester yn astudio dramor o fewn y radd 3 mlynedd.

2B68

Rheoli Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 457D

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheoli gan adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

457D

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: N290

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N290

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N1R2

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N1R2

Economeg ac Astudiaethau Rheoli gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Côd UCAS: 5Q32

Mae’r rhaglen radd cydanrhydedd Economeg a Rheoli yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno prif elfennau o Economeg Busnes gydag astudio rheoli.

5Q32

Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 856J

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Fusnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

856J

Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: A321

Mae Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Fusnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

A321

Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: NQ28

Mae’r BSc Rheoli Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi myfyrwyr at gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

NQ28